Sakset/Fra hofta

Noe skjer i det politiske og kulturelle landskapet som tyder på en dreining mot nye nytt, en mer konservativ retning, og den er ikke alltid eksplisitt politisk, skrev Asle Toje i en kronikk i Bergens Tidende.

Ett år ut i kulturkampen ser vi konturene av en dypere dreining mot høyre.

Kulturkampen som har rast det siste året har vært forvirrede trefninger i vekslende intensitet – spredt over en vidstrakt slagmark. Fra hjernevask til multikulturalisme. Det kjempes om sannhetene. En side vinner mest. Uforbeholdne forsvarere av 90-tallets sannheter er blitt vanskeligere å finne. Det synes som om villa-radikalernes tidsalder er over.

Nytt ideologisk klima

Selv om sosialdemokratiske verdier fortsatt dominerer det norske samfunnet, er det tegn til en grunnleggende endring som, gitt tid, vil kunne signalisere et nytt, mer konservativt Norge. Dette omslaget har hatt forbausende lite gjennomslag i det norske intellektuelle etablissementet. Det kan komme av at den statsfinansierte offentligheten er venstredominert og selvrekrutterende.

les mer: Sentrum som forsvant
Trykket i Bergens Tidende – 28.05.2010