«En avisredaktør kan ikke sette troens objekt, Gud, på tiltalebenken.» Den sentensen står en professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo for. Hva skal vi med jihadister når vi har akademiske veivisere som Anne Stensvold? Det er som opplysningstiden aldri har eksistert. Opphevelsen av etablerte prinsipper og verdier er et av postmodernismens kjennetegn. Ingen hever […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.