Sakset/Fra hofta

Den liberale muslimene i gruppen LIM, Likestilling, Integering, Mangfold, har på kort tid fått nær 1.500 tilhengere på Facebook. Folk forstår ikke helt at de egentlig er for assimilering, skriver Iffit Qureshi i Utrop, og bruker ordet omtrent som «raseskjending».

Qureshi har en retorikk som minner om venstresidens mistenkeliggjøring. Når de skulle uskadeliggjøre motstandere mistenkeliggjorde de deres motiver og deres venner. Det sto alltid noen bak som var suspekte. Samme metode bruker Qureshi.

– Jeg tror det som er mest overraskende, er hvor mange som støtter og melder seg på uten å tenke over hva gruppen faktisk står for og hvem de får støtte av, sier hun.

Hun hevder gruppen ikke vil bidra til noe særlig god tone i integreringsdebatten.

– LIM står helt klart på lag med de politiske kreftene som støtter assimilering i Norge. Her snakker vi om en gruppe som backes opp av høyreradikale tenketanker som Human Rights Service og document.no. At denne gruppen hylles i mediene, er skuffende. LIM er opptatt av å skape splid fremfor en norsk «vi»-identitet.

Tror ikke på Rehman

En av frontfigurene i nettverket er Shakeel Rehman. Qureshi avviser hans selverklærte status som «liberal muslim».

– Han er ingen liberal muslim. Han har erklært seg selv som humanist og tatt avstand fra islam, så jeg synes det er hykleri av ham å framstå som liberal muslim. Jeg vil heller fremheve Abid Q. Raja som et langt bedre alternativ for de som vil ha en «liberal islamsk» stemme i samfunnsdebatten, avrunder hun.

Dette minner om religiøs stalinisme: -Jeg avgjør hvem som er muslim! sier Qureshi.

– LIM står for assimilering