Familien til avdøde Döndu Tulum krever at de to operatørene som var på vakt da hun døde, må suspenderes.

Det går frem av et brev familiens advokat har sendt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). I brevet rettes det en anmodning om at de to operatørene, en mann og en kvinne, suspenderes.

– Grunnen til at vi ber om dette, er enkel. Disse AMK-operatørene har i utgangspunktet hatt skyld i at denne kvinnen døde. Ullevål kunne med hjemmel i lovverket suspendert disse umiddelbart, noe de etterlatte reagerer sterkt på at de ikke har benyttet seg av, sier familiens advokat, Shahzad Nazir, til VG Nett.

Familien til Tulum ringte 22 ganger til Alarmsentralen, og allerede tidlig begynte de å skjelle ut operatørene. VGs Kathrine Hammerstad gir en svært renset og tildekkende beskrivelse av hendelsesforløpet: språket familiemedlemmene førte var av en slik karakter at en norsk familie øyeblikkelig ville blitt koblet ut. Men Tulum-familien mener det var AMK-sentralen som oppførte seg dårlig.

Saken har vært en stor belastning for de ansatte. Familiens advokat gikk høyt opp på banen og krevde lydloggen utlevert. Da han fikk den ble det taust. Loggen er kompromitterende for hans klient.

Flere redaksjoner har latt tvilen komme familien til gode og gjort den til offer, blant annet har TV2s Kadafi Zaman gått langt i den retning.

Man forsøker å gjøre Tøyen-saken til en ny Sofienberg-sak. Det kan minne om mobbing av offentlig ansatte, og det skjer med medienes velvilje. Slik man har forsøkt å kompromittere marinejegerne og eks-politimannen som hjalp Hopstock-barna ut av Marokko.

Hvis mediene fortsetter å låne øre til- eller føre slike kampanjer som bryter med folks rettferdighetssans, vil de miste publikums tillit.

Pårørende krever AMK-operatører suspendert

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂