Familien til avdøde Døndu Tulums anmeldelse mot blant andre AMK-operatørene er henlagt. Tre dager etter dødsfallet politianmeldte advokat Shahzad Nazir Oslo universitetssykehus, ansatte ved AMK-sentralen, helsepersonell og ansatte i politiet på vegne av avdødes familie.

Tøyen-saken vakte oppsikt pga de dramatiske bildene av politiet som måtte legge den syke kvinnens slektninger i bakken.

Tre av AMK-operatørene var lenge mistenkt i saken og ble etterforsket både for grov uforstand i tjenesten og for brudd på bestemmelser i helsepersonelloven.
Truende nødanrop

Det var den 3. januar at ambulansepersonellet kom fram til leiligheten på Tøyen 23 minutter etter det første nødanropet fra familien til Døndu Tulum. Da var den tyrkiske kvinnen allerede død.

Familien ringte inn ni nødanrop til AMK-sentralen, men operatørene oppfattet telefonkontakten med familien som så truende at ambulansepersonellet på stedet ble bedt om ikke å gå inn i leiligheten før politiet kom.

Familien oppførte seg så truende og utagerende at politiet anmeldte to familiemedlemmer. Anmeldelsen ble senere henlagt. Advokat Nazir var raskt ute i mediene med krav om frigivelse av AMKs logger av samtalene, som han hevdet at ville motbevise AMKs og politiets versjon. AMKs logg viste imidlertid at familien førte et utpreget obscønt og truende språk mot operatørene, og etter å ha hørt opptakene ombestemte advokat Nazir seg mht offentliggjøring. TV2 offentliggjorde derimot deler av opptakene, der de mest truende delene var utelatt.

Familiens anmeldelse av AMK er nå vurdert etter helsepersonelloven og straffeloven, men er vedtatt henlagt av Spesialenheten for politisaker. To av AMK-operatørene får likevel kritikk i vedtaket:

«Medisinsk operatør N. Ns opptreden i den første samtalen var etter Spesialenhetens vurdering ikke i tråd med retningslinjene gitt i Medisinsk Indeks», heter det i vedtaket.

Det fremkommer også at Statens helsetilsyn i sin påtalevurdering til Spesialenheten har gitt uttrykk for at N. Ns yrkesutøvelse utgjør et avvik fra kravet i helsepersonelloven når det kommer til forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

De etterlatte er imidlertid ikke ferdig med saken, sier familiens «>advokat Nazir, som regner med at henleggelsen vil bli begjært overprøvd.

AMK-saken fra Tøyen henlagt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂