Dagbladets tendensiøse artikkel om PST og islamhets er uforsvarlig og egnet til å fremme konflikt, skriver Islamsk Råd Norge i en pressemelding:

Dagbladet har i dag gjort en stor sak ut av at det tilsynelatende har ligget lenker på PSTs facebooksider til islamhetsende tegninger. Islamsk Råd Norge har mottatt en rekke henvendelser fra opprørte muslimer, som har reagert på både Dagbladet og PST. Enkelte av reaksjonene kan tyde på en misforståelse av sakens realiteter.

Først må det presiseres at de aktuelle lenkene på PSTs facebooksider ikke er lagt ut av PST selv, men av privatpersoner som har skrevet på sidene. Videre har etter det vi kan forstå lenkene vært lagt ut i en av mange diskusjonstråder på siden, hvor innholdet ikke vært umiddelbart synlig. Vi mener likevel at PST bærer et ansvar for det som publiseres på deres sider, og at dette ansvaret er spesielt stort for et sentralt politiorgan som er avhengig av hele folkets tillit. Tilstedeværelsen av en rekke grove tilfeller av muslim- og jødehets tyder på at PST har sviktet i modereringen av innholdet på deres sider, og vi håper at de i fremtiden vil forbedre sin innsats på dette området.

Dagbladet har også demonstrert kritikkverdig oppførsel med deres tendensiøse rapportering av saken, på en måte som er egnet til å misforstås og til å fremme konflikt. Trykkingen av et skjermbilde av de aktuelle tegningene på forsiden er spesielt uforsvarlig i denne sammenheng. Det gir et feilaktig inntrykk av PST som direkte ansvarlig, og risikerer også å oppfattes av mange som at Dagbladet selv trykker tegningene. De nasjonale medier må være sitt samfunnsansvar bevisst, og ikke la jakten på sensasjonalistiske overskrifter og større oppslagstall gå foran fornuft og ansvarlighet. I denne saken ville det ansvarlige vært å kontakte PST og informert dem om det uakseptable innholdet på deres sider før man kastet inn enda en brannfakkel i en ellers overopphetet situasjon.