Interlude

Hvis stikkordene er er italiensk komponist fra barokken, svarer man nærmest automatisk Vivaldi, hvilket kanskje ikke er helt rettferdig overfor hans mange dyktige kolleger fra denne svært blomstrende epoken i landets musikkhistorie, hva enten de heter Domenico Scarlatti, Giuseppe Torelli, Alessandro Marcello eller Arcangelo Corelli.

Her kan man høre et stykke fra sistnevntes Concerto Grosso, opus 6, fremført av L’Aura Soave, et barokkensemble grunnlagt i 1995 av personer tilknyttet høyskolen for musikkpaleografi og -filologi i Cremona. De har spesialisert seg på komponister fra sitt nærområde, bruker instrumenter fra den tiden musikken ble skrevet, og forsøker i det hele tatt etter beste evne å respektere tradisjonen de er blitt overlatt.

Samme ensemble spiller musikk av den mindre kjente komponisten Maurizio Cazzati her.