Nye tall fra barnevernsvakten viser at en av tre familier som er involvert i familievoldssaker i Bergen har utenlandsk bakgrunn. I 2009 fikk barnevernsvakten i Bergen inn 533 saker, hvor barn enten var blitt utsatt for vold, eller der det var utøvd vold mellom voksne i familien. 36 prosent av disse familiene hadde utenlandsk bakgrunn, skriver Bergens Tidende.

Til sammenligning er 10 prosent av Bergens befolkning enten født i utlandet eller er barn av to utenlandskfødte foreldre.

I 1990 kom bystyrerepresentanten Abdelmajid Jerad (Ap) fra Tunisia til Norge. Han tror mange sliter.

– Vold er vanligere i enkelte miljøer. Far er den som skal irettesette, enten det er barn eller kona, sier Jerad, som vil ha en nasjonal dugnad for å sette søkelys på problemet.

– Dette må løftes fram på høyeste nivå, sier han.

Nils Askvik i barnevernvakten tror at livssituasjonen til mange av innvandrerne kan bidra til å forklare noen av sakene.

– Innvandrerfamilier bor ofte trangt og dårlig. I tillegg har de ofte et svakt nettverk. Vi ser at de kan ha konflikter med barna i forhold til det å etablere seg i det norske samfunnet, sier Askvik.

ABC Nyheter: Innvandrerfamilier i én av tre voldssaker