Nytt

Den 27.desember kunne man hos nrk.no lese om at klagesakene til barnevernet i Oslo hoper seg opp. Klagesakene blir ikke behandlet innenfor tidsfristene. Økningene i klagesaker har en sammenheng med at de alvorligste barnevernssakene i Oslo har økt med 25 prosent de siste to årene, og det er lite som tyder på at problemet vil forsvinne med det første.

Tallet på de vanskeligste barnevernssakene i Oslo har økt med 25 prosent de to siste årene. Og klagesakene hoper seg opp i systemet.

Barne- og familieetaten i Oslo kommune tror utviklingen bare vil fortsette.

– Jeg tror ikke dette er en døgnflue som vil være over til neste år, sier seksjonssjef Kristine Kiær til NRK.

Sakene har en alvorlighetsgrad som gjør at barnevernet ønsker å frata foreldrene omsorgen for barna. Klagene er mange og de tar lang tid å behandle.

Det er fylkesnemda som skal godkjenne de mest alvorlige sakene, som klager på akuttplasseringer når barnevernet vil frata foreldre omsorgen for sine barn.

– Fylkesnemnda skal, hvis mulig, ikke bruke mer enn fire uker på sin saksbehandling. Men i verste fall har nemnda brukt mer enn fire måneder, sier Kiær.

– Hovedmengden av sakene vi sender inn til fylkesnemnda er omsorgsovertagelser. Dette er saker som utløser nye saker senere, enten fordi foreldrene krever barna tilbakeført eller det er behov for å regulere samvær, slik at disse sakene generer nye saker som fylkesnemda må ta stilling til.

Det blir altså stadig flere av disse mest alvorlige barnevernssakene i Oslo. Økning i år ser ut til å bli 25 prosent, eller en firedel flere enn for to år siden.

Når det gjelder økningen av alvorlige barnevernsaker, så må det være lov å tenke at dette kan ha en sammenheng med  vold i hjemmet. Denne problematikken kunne vi lese om tidligere i desember.

– 70 prosent av disse sakene gjelder familier med annen etnisk bakgrunn. Kulturene vi her snakker om bruker lite alkohol og feirer ikke jul, sier familievoldkoordinator i Oslo, Stein Erik Olsen til Nettavisen. Og legger til.

– Det vi har sett her på Stovner er at antall saker har gått ned under ramadan, sier Olsen.

Hvorfor antall familievoldsaker går ned under muslimenes fastetid vil ikke Olsen spekulere i.

http://www.nrk.no/nyheter/1.7895961

http://www.document.no/2011/12/70-prosent-av-familievolden-i-oslo-skjer-i-innvandrerfamilier/