I løpet av tre uker har tre barn i Sverige blitt drept eller utsatt for drapsforsøk av et annet barn. Den 30. juni meldte politiet at en tolv år gammel gutt var innlagt på sykehuset i Skellefteå med alvorlige knivskader. Politiet pågrep en 16 år gammel gutt som nå er mistenkt for drapsforsøk. Ifølge påtalemyndighetens pressemelding skal guttene kjenne hverandre.

– Vi misstänker att det är en 16-årig pojke som har utsatt en tolvårig pojke för knivvåld genom att upprepade gånger ha huggit eller stuckit honom med kniv, sa aktor Andreas Nyberg til TV4 Nyheterna etter ugjerningen.

Den 7. juli klokken 17.29 kom den første alarmen om at en alvorlig skadd person var funnet i en skogsbakke i området Morö backe, også det i Skellefteå. Den skadde viste seg å være en ni år gammel jente som hade blitt overfalt av en gutt som ble igjen på gjerningsstedet. Han er nå mistenkt for drapsforsøk og grov voldtekt av et barn.

Ifølge folkeregisteret er den mistenkte gutten 13 år. Aktor har bestemt seg for en medisinsk aldersetterforskning fordi en rekke forhold taler for at gutten kan være betydelig eldre, og dermed mulig å straffeforfølge for forbrytelsen.

Gutten er en eritreisk innvandrer som går i en spesialklasse på den angrepne jentas skole. Han er allerede kjent av politi og sosialtjeneste fordi han har vist aggressiv oppførsel i sosiale situasjoner og han var også mistenkt for overgrep mot en voksen kvinne. Til tross for guttens problemer og voldelige oppførsel, fikk familien permanent oppholdstillatelse bare dager før overfallet på niåringen. Gutten og familien har nå forlatt fylket og fått politibeskyttelse, da trusselen mot dem anses å være stor. Jenta blir fortsatt tatt hånd om på sykehus.

Den 16. juli rykket Stockholm-politiet ut til en leilighet i Vällingby, hvor en alvorlig skadd ti år gammel gutt ble funnet. Søndag ble det kjent at gutten var død og hans 15 år gamle søster er nå mistenkt for drap. Denne jenta er også kjent av politi og sosialtjenesten fra tidligere. Det er gjort en rekke anmeldelser og politiet har rykket ut på grunn av den voldelige jenta, som blant annet har drapstruet lillebroren. Han er nå død.

Et sterkt stresset Sverige

Barn som dreper barn, altså. Utviklingen burde ikke overraske oss. Sverige har på kort tid blitt forvandlet fra et velfungerende til et stresset samfunn der kapasiteten rett og slett ikke lenger strekker til. I solidaritetens, menneskehetens og De Hellige Verdiers navn har Sverige tatt imot to millioner innvandrere i løpet av de siste 20 årene. De siste årene har hundretusenvis av mennesker i året ankommet Sverige fra noen av de mest dysfunksjonelle og krigsherjede land på jorden. Det mest ekstreme er at regjeringen det siste året aktivt har brakt IS-terrorister og deres barn til Sverige.

Fra et humanitært perspektiv har regjeringer hevdet at det var riktig å gjøre det. Samtidig er det enkel logikk at en stor andel av de som kommer til Sverige vil trenge omfattende hjelp fra helsevesenet og psykiatrien – og det gjelder selvsagt også barn. Et barn som vokser opp i en familie hvor de voksne lider av alvorlige traumer vil ikke formes til et stabilt og harmonisk individ. Et barn som selv har vært vitne til eller blitt utsatt for overgrep (eller selv har forgrepet seg på andre) trenger hjelp til å håndtere sine opplevelser for ikke å leve ut sine traumer gjennom destruktiv atferd – enten det er rettet mot barnet selv eller mot noen andre.

Men det er ingen overkapasitet i svensk barnepsykiatri. Tvert imot. Etter en innledende vurderingssamtale kan det ta nesten ett år før en eventuell behandling starter, og i løpet av den tiden kan mye skje. Det siste tiåret gir mange eksempler på at mennesker med behov for psykiatrisk omsorg ikke har blitt tilbudt hjelp, og hvor det har endt i katastrofe. Å fylle på med hundretusenvis av nye, ofte omsorgskrevende, innbyggere hvert år er ren og skjær galskap (no pun intended).

«Vi-mot-dem»

I tillegg vokser stadig flere barn opp i et sterkt segregert Sverige, hvor de kriminelle blir stadig yngre.  Seks- og syvåringer rekrutteres til kriminelle gjenger, og i 2021 ble det anmeldt 9.367 forbrytelser der den mistenkte var under 15 år. I denne kriminaliteten blant barn er det også et etnisk perspektiv som ikke kan ignoreres. År med identitetspolitikk og offertenkning har resultert i en «vi-mot-dem»-tenkning, der «vi» anses som konstant undertrykt og derfor har en moralsk rett til å angripe «dem».

Fenomenet der innvandrere kjemper mot svensker ved å rane og voldta dem var kjent for Stockholmspolitiet allerede på 90-tallet. Dette ble lagt merke til av media for snart 20 år siden, inkludert Dagens Nyheter, men så fortiet.  I fjor publiserte Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en rapport som slår fast at antallet anmeldte ran av barn og ungdom doblet seg mellom 2015 og 2019 og at det var innvandrerungdom som ranet svenske barn. I alle de tre tilfellene der barn ble myrdet eller utsatt for drapsforsøk de siste ukene, oppgis den mistenkte å være et barn i en innvandrerfamilie.

Farlige barn

Statistikken burde ha satt nasjonen i krise for 30 år siden, men problemet har blitt feid under teppet. Årsaken til de bortvendte blikkene og uteblitte diskusjonene er nok ikke mer komplisert enn at fakta strider mot vårt bilde av hvordan barn «bør være». Barn skal være rene, uskyldige og ute av stand til bestialiske forbrytelser. Slik har den svenske regjeringen begrunnet at barn som har blitt indoktrinert i terrorsektens IS perverterte ideologi skal ønskes velkommen til Sverige, leke med barna våre på lekeplassene og kvoteres inn i våre barns skoleklasser: «Barn er ikke farlige!»

Men faktum er at barn er farligere enn voksne, fordi barn mangler en utviklet konsekvenstenkning, og er mer påvirkelige enn voksne. Det er med andre ord mye lettere å få et barn til å drepe noen, enn å få en voksen til å gjøre det – og det er derfor barnesoldater er så fryktet. Legg et våpen i hendene på et provosert og mentalt ustabilt barn – og se hva som skjer…

Les mer: Barnesoldatene
Les mer: Sverige: IS-kvinne siktet – lot sønn dø som barnesoldat

Så nå er vi her, hvor tre små barn enten ble myrdet eller svevde mellom liv og død i løpet av tre svenske sommerferieuker, der alle antatte gjerningsmenn er barn i innvandrerfamilier og hvor minst to av de tre mistenkte hadde velkjente aggresjonsproblemer.

For de berørte familiene er katastrofen total. Men hendelsene er samtidig et sterkt varselsignal for hele samfunnet. Vi kan ikke lenger lukke øynene for virkeligheten. Midt iblant oss går barn som ikke nøler med å voldta og myrde. Hvem som helst av oss kan bli ofre – eller enda verre – vårt eget barn kan bli ofre.

De som nå vokser opp i Sverige er «Generasjon Fritt Vilt», og må betale prisen for feilene til våre politikere – i noen tilfeller må barna våre bøte med livet. Det er ikke jeg som påstår det, men virkeligheten og fakta vi har hatt tilgang til i flere tiår. Det er langt fra det flerkulturelle paradiset våre politikere lovet, men det er det Sverige vi har skapt.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.