Under NRK-debatten på Litteraturhuset i Oslo torsdag gjentok Fremskrittspartiets leder Siv Jensen flere ganger at Norge er et fantastisk land. Det lød noe hult og litt selvgodt. Rett bortenfor henne satt to norskpakistanere, Mohammed Usman Rana og Bushra Ishaq. De er NRKs og det offisielle Norges premiemuslimer og som sådan gjengangere i debatten. De tilhører den offisielle Familien.

Men dette Cosa Nostra-fellesskap er ikke akkurat det vi andre føler oss som en del av. Og hvem sin skyld er det? Det er ikke først og fremst Rana og Ishaqs. De spiller bare den rollen de har fått tildelt, ut fra sin bakgrunn, forutsetninger og ikke minst det offisielle Norges behov.

Det blir derfor feil å rette skytset utelukkende mot norske muslimer for manglende integreringsvilje osv. Tingenes tilstand er et resultat av en villet politikk, med NRK som propagandasentral.

Gårsdagens møte var en demonstrasjon på hvor stram den regien er blitt. NRK kjører med meget stramme tøyler, ingenting overlates til tilfeldighetene.

Blendverk

Rana og Ishaq kan derfor forledes til å tro at det er nordmenn de møter. Det er det ikke.
Det er autoriserte nordmenn. Autoriserte nordmenn er politisk korrekte, hellig overbevist om at de har historien og retten på sin side. De er selvfølgelig store humanister.

De andre, uautoriserte nordmenn, slipper ikke til i NRK, ei heller i TV2 etter at Oddvar Stenstrøm sluttet. Rana og Ishaq vet derfor ikke hva folk mener. Derfor kan de ved hver opptreden gjenta ting som får seerne til å mislike dem enda mer.

Hvis autentiske mennesker hadde fått delta, hadde Rana fått høre at det ikke er spesielt lurt å se ut som en dandy når man opptrer. Spesielt ikke når man legger an en besserwisser-tone. Den samme overlegenhet preger Busha Ishaq, som uttaler seg med en suffisanse som tyder på at hun ikke aner hva slags samfunn hun lever i.

Ja, det er selvsagt hennes families og gruppes «skyld». Men det er det offisielle Norges «skyld» at hun forledes til å tro at hun er en ny nordmann, med like stor rett til å kalle seg norsk som alle andre. Det er simpelthen en løgn, og det er å gjøre norskpakistanere som henne en stor bjørnetjeneste ikke å si det, på en høflig måte.

Det er nemlig den innfødte befolkning som avgjør hvem som er norsk. Uavhengig av hva Jonas Gahr Støre måtte si og mene.

Den store bløffen

Politikerne har solgt en versjon om at alle har like rettigheter og at alle kan bli like gode nordmenn bare de holder lovene og lærer seg norsk. Man har forkynt et nytt fellesskap, der ingen teller mer enn andre. Dette er tøv. Man later som om det folket som har bebodd landet i flere hundre år, ikke har noe mer rett til landet enn nykommere. Å underslå et slikt faktum er å kaste blår i øynene på nykommerne og trampe på vanlige nordmenns følelser.

Det er dit vi er kommet nå: Vanlige folk føler at landet tas fra dem, og det er helt rett. Ikke bare fysisk, men nasjonalt og identitetsmessig. Det er den verste biten, og når folk ser Rana og Ishaq opptre så cocky og høye på pæra som de gjør, blir de minnet om denne utviklingen: nykommere som tror de er hjemme. Ap-staten og NRK ikke bare lar dem tro det; de sier også til vanlige folk: Hvis dere ikke er med på spillet, er dere ute. Det er mot Ap-staten og NRK folk burde rette vreden, men jeg er redd det er mot muslimene, for de er synlige og forstår ikke bæret av hva folk tenker i sitt stille sinn.

Dette er en farlig politikk. Dagens politikk nører opp under motsetninger.

Rettigheter

Er ikke alle like mye verdt? Ut fra menneskeverd, jo selvfølgelig. Men hva med rettigheter?

Det er dessverre slik at rettighetene er blitt så omfattende at det truer rettighetene til de innfødte og nasjonen. Når grensene fjernes og alle som tar seg til et land har like store rettigheter som innbyggerne, sier det seg selv at de innfødte blir fiendtlig innstilt til nykommerne. Historien om trygderettighetene til østeuropeiske kriminelle i norske fengsler er illustrerende.

Det finnes ingen gratis lunsj, og det er begynt å gå opp for de innfødte hvem som betaler.

De vil da vende seg mot nykommerne, men de burde først og fremst rettet vreden mot politikere, byråkrater og akademikere som har skapt og forsvarer systemet.

Når Siv Jensen sier at det er et fantastisk land, så er det derfor en sannhet med mange forbehold. Dagens system er ikke bærekraftig, ikke økonomisk, men heller ikke politisk og sosialt. Det setter mennesker opp mot hverandre. Den norske, for ikke å si nordiske, modellen har passert middagshøyden, og befinner seg i nedadgående modus.

Hva er løsningen?

Hva skal komme i stedet? Hva med litt demokrati? Hva med å bruke ytringsfriheten? NRK har fått en ny betydning som meningsmonopol i en tid da integreringen knaker. Det kan brukes til å legge lokk på debatten.

Men det kommer bare til å skjerpe motsetningene. Det offisielle Norge er blitt gisler av sin egen politikk: Man har inngått en allianse med konservative muslimer som nå tror at Norge har innført en ytringsfrihet på deres premisser. Som tror at muslimsk levevis er likestilt med sekulær. (Derfor har ingen av dem hørt om moralpolitiet på Grønland.)

De konservative muslimene har fått foten i døren, og kommer til å presse den opp. Det offisielle Norge må bare gi etter, de er bundet av sine løfter og sin ideologi, som gjentas ved hver korsvei. Derfor blir det vanskeligere å forlate dagens kurs jo dypere problemer som blottlegges, paradoksalt nok.

Det offisielle Norge har selv valgt denne kursen. Det kunne valgt å løfte frem individuelle muslimer, folk som viste at de tok utgangspunkt i individet, ikke gruppen. I stedet har det valgt gruppen, i god gammel bygdetroll-tradisjon. Og disse folkene skal drøfte bytrollet på Grønland? De har selv skapt det.

Les også

-
-
-
-
-
-
-