Den flerkulturelle avisen Utrops kronisk nyrasismeforfulgte redaktør, Majoran Vivekananthan, er lite begeistret for Aftenpostens lumpne oppslag om muslimsk moralpoliti som utøver sosial kontroll på Grønland i Oslo.

Artikkelens kobling mellom islam og moralpolitiets sosiale kontroll er et bomskudd, skriver Vivekananthan – og legger frem det ultimate beviset:

Tamiler gjør det også, nemlig!

Men dette har lite med islam å gjøre, og er ikke særegent fenomen som bare gjelder muslimer.

Det finnes eksempler på tamiler i Oslo som også opplever sosial kontroll. Og erfaring viser at denne kontrollen er mindre utenfor Oslo enn i hovedstaden. Aftenposten artikkelen er derfor snever og kobler islam til sosial kontroll uten at det er dekning for det.

Da er nok saken avgjort, og vi kan trygt gå ut i fra at Aftenpostens kjempeteite journalister Olga Stokke og Hilde Lundegaard tar fullstendig feil.

For alle som har barn vet naturligvis hvor overbevisende solide argumenter av den arten Vivekananthan velger å benytte seg av er:

– Hvorfor i helvete ser det ut som om det har slått ned en bombe her når jeg ryddet hele huset for bare noen timer siden??!

– Jamen det var ikke bare jeg som gjorde det, det var Valborg og Egon og Benny også. Dessuten var Kjell med på det.

Dette gjør jo straks saken mye bedre, og da svarer vi alltid ting som: – Å ja, da så! Da er det visst ingen som har rotet i det hele tatt, og da er det selvfølgelig ikke rotete her i huset heller – det ser jeg jo nå.

Og dermed er det høyst påtagelige problemet løst til alles tilfredsstillelse – som om det aldri hadde eksistert.

Imidlertid har Vivekananthan, i motsetning til husets små vaneforbrytere, en særdeles god unnskyldning for sin noe umodne argumentasjon: Det krever tross alt sin mann å få utpekt alle de som passer inn i herr redaktørens altomfattende definisjon av nyrasismen – pr. def. så godt som absolutt alt Vivekananthan personlig er misfornøyd med – som herjer i kongeriket. På usedvanlig kort tid har Vivekananthan følgelig utpekt både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet (også kalt Den norske regjeringen), politiet, AMK og deres ambulansepersonell som nyrasister par excellence. Når nå Aftenpostens ansatte også skal avsløres som nyrasister, er det fullt forståelig at herr redaktøren i Utrop har det for travelt til å tenke så alt for lenge før han skriver så blekket skvetter.

Så da spørs det vel bare hvem som uvergerlig blir neste innmeldte i Vivekananthans klubb for Nyrasister; Amnesty Norge med sitt halvhjertede forsvar for ytringsfriheten i forhold til Muhammed-tegningene, kanskje?

Men med tanke på at redaktør Majoran Vivekananthan snart er den eneste i Europa som fremdeles henger fast i definisjonen av ny og gammel rasisme som «tanken om at noen kulturer er bedre enn andre», er det muligens mer nærliggende å spørre om hvem som blir landets siste kulturrelativist.

Mye tyder på at vedkommende i så fall bør fredes av Riksantikvaren og stilles ut på Folkemuseet på Bygdøy som et konkret symbol på at selv de latterligste tanker og uttalelser ble tatt alvorlig i Norge en gang i tiden.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂