Hans Rustad ble på Aftenposten TV i ettermiddag konfrontert med at datagrunnlaget i en omtalt artikkel fra Utrop kun var på 65 personer, og at dette burde ha vært nevnt.

Med mindre hukommelsen spiller undertegnede et puss, så fremkom den opplysningen først i kommentarfeltet hos Utrop, uten at det var mulig å vite sikkert hvor pålitelig den var. I artikkelen i Aftenposten som viste til samme kilde, stod det da også å lese:

Det går ikke frem av Utrop-artikkelen hvor mange elever som er spurt.

Man må dermed anta at detaljen om de 65 ble tatt inn i en senere versjon. Document kan således ikke hefte noe mer for denne utelatelsen enn Aftenposten selv, eller NTB.

I et ordskifte red. hadde med Snorre Valen på Dagsnytt 18, trakk SVs stortingsrepresentant frem sitatet

«ondets rot er iboende i et islam som er iboende voldelig og historisk konfliktsøkende»

som eksempel på uvederheftig innhold hos Document.

Dette står skrevet i et åpent brev som den egyptisk-italienske journalisten og politikeren Magdi Allam skrev i 2008 til sin daværende sjef, redaktøren i Corriere della Sera – avisen hvor brevet ble offentliggjort. Det skader ikke å lese brevet i sin helhet, som ble skrevet da Allam konverterte fra islam til kristendommen. Så forstår man også bakgrunnen for sitatet bedre enn det er mulig å gjøre i en kort radiodebatt. Men Allam var kort fortalt blitt truet på livet av islamister på et tidspunkt da han forsvarte moderate muslimer og tok til motmæle mot islamsk terrorisme.

Valen mener tilsynelatende at noe som har stått på trykk i Italias største avis, ikke bør stå på trykk hos Document. Det er ikke lett å forstå hvorfor.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂