Jens Stoltenberg fordømmer alle angrep på ytringsfriheten, sier han til NRK Dagsnytt i en kommentar til drapsforsøket på Kurt Westergaard. Men han åpner med å si at «han ikke kjenner bakgrunnen», og dermed annullerer han verdien av fordømmelsen.

Stoltenberg vil ha i pose og sekk: han vil være prinsipiell: han vil fordømme alle angrep på ytringsfriheten, men med de få ordene innledningsvis signaliserer han at han ikke står inne for alt som er sagt og gjort i forbindelse med Westergaard. Denne tvetydigheten har vært regjeringens linje under hele karikaturstriden. Men i denne saken kan man ikke velge: man må være prinsipiell i praksis, dvs. støtte en av partene. Man kan ikke være for en betinget ytringsfrihet. I realiteten er det det Stoltenberg og Jonas Gahr Støre er.

Men det er en luksus Westergaard ikke kan koste på seg. For ham er det blodig alvor.

Å si at han «ikke kjenner bakgrunnen» når en mann har kommet seg inn i huset til Westergaard med øks og hammer, sier noe om hvor dypt denne unnfallenheten stikker. Det er en type fariseisk bekjennelse Stoltenberg kommer med: han fordømmer angrepet av hensyn til sitt eget renomme, ikke av hensyn til Westergaard. Det er essensen i regjeringens holdning til ytringsfrihet: fasade.

Klippet kom i Dagsnytts 11-sending lørdag 2. januar