Nytt

I forbindelse med en sikkerhetssjekk foran Barack Obamas besøk i Norge, ble det avslørt at en vikar fra Adecco som jobbet i Stortingets restaurant, var straffedømt og ikke hadde sikkerhetsklarering.

Stortinget mente Adecco har ansvar for å klarere vikarene de sender. Adecco svarer at det har de ikke anledning til pga loven om personvern.

Hans Brattestå (direktør for Stortinget) opplyser at Stortinget ikke selv gjør noen sikkerhetssjekk av vikarer som jobber i restauranten. – Det er firmaet som leverer vikarer som har forpliktet seg overfor oss at vikarene fra dem skal kunne sikkerhetsklareres, sier Brattestå.

Men Talseth i Adecco avviser at de sikkerhetssjekker ansatte.

– I henhold til personvernloven og arbeidsmiljøloven har vi ikke mulighet til å innhente slike opplysninger. Bare i visse type oppdrag, for eksempel barnehagejobber, kan vi innhente ansattes rulleblad, sier Talseth.

– Betyr dette at ingen vet om det jobber folk med lange rulleblad for vold eller terror som vikarer på Stortinget, Brattestå?

– Det er ikke noe som tyder på at denne mannen er mistenkt for noe slikt. Men vi må legge til grunn at vikarbyrået gjør det de har forpliktet seg til i avtalen, sier han.

– Men Adecco sier at de ikke har lov til å sjekke rullebladet til folk?

– Da er de ikke i stand til å levere det de har forpliktet seg til, sier Brattestå.

1. Personvernloven og arbeidsmiljøloven gjør det umulig for vikarbyårer å sikkerhetssjekke sine ansatte. Hensynet til den enkelte går foran samfunnets sikkerhet.
De som lager lovene og retningslinjene – Stortinget, departementet og etater som Datatilsynet, tenker på den enkelte, de tenker ikke på at lovene og rettighetene også beskytter de farlige, og hvis de blir minnet på det velger de den nøytrale løsningen, ivaretakelsen av idealborgeren. Hvis de skulle tenkt sikkerhet måtte de lagt inn kontrollmekanismer, og det liker de av prinsipp ikke. Kontroll skal kun gjelde spesielle jobber.

2. I praksis betyr dette at vikarbyråer er en bakdør inn til bedrifter som utad har høy sikkerhet, som Stortinget. En jobb på kjøkkenet gir store muligheter til å frakte varer inn. Slik informasjon spres. Vaktsystemene i hovedinngangen er nesten en vits når ansatte kan komme å gå uten at Stortinget eller vikarbyrået aner hvem de er.


Mann pågrepet inne på Stortinget

Obama-sjekk avslørte mistenkt i restauranten