Nytt

Så langt søndag kveld er det plukket opp 130 døde og registrert omkring 500 sårede etter to bomber i sentrum av Bagdad, – ser vi på flatskjermene. Og det var den blodigste dagen siden august, heter det. Om ikke overskriftene ble like store da et savnet forballag nesten samtidig ble funnet poå venezuelansk side av grensen til Colombia, gjennomhullet av prosjektiler, fikk vi med oss at ELN-geriljaen trolig står bak udåden. Hvem som står bak dagens blodskodde i Bagdad er det ingen som har tatt med. Det moraliseres ikke i den retningen.

Om noen timer er ikke dette nyheter lenger. De gjengis i referats form, bildene avgjør. Uten at vi ser anstrøk av moralsk indignasjon i nyhetsopplag, bakgrunnsartikler eller i flammende kronikker i Dagbladet. Ikke en eneste løpeseddel, ikke en demonstrasjon. Og uten fordømmelser og opprørende taler i FNs organer og på EUs podier. Blodskodda i Bagdad ligger åpenbart langt utenfor rekkevidde av den politiske og moralske radaren i det internasjonale politiske korrekte bildet – sett fra Oslo.

På grensen mellom Colombia og Venezuela er et fotballag slaktet ned. ELN-geriljane skal stå bak. Hvem nå det måtte være.

– Det er viktig for oss å få fokus på kampen vi fører for et sosialt og rettferdig Colombia, sa lederen for den militære fløyen i ELN, Antonio Garcia, til Aftenpostens utsendte i februar 2004. Han fikk også fortalt at han hadde god kontakt med den kjente meksikanske forfatteren Gabriel Garcia Marquez, og Aftenpostens medarbeider fikk notert at hans intervjuobjekt – som nok fortsatt hadde størknet blod på hendene – tilhørte den intellektuelle delen av ledelsen i ELN. Den sterkeste karakteristika i artikkelen var at Antonio Garcia var en – hard negl.

ELN er sammen med FARC basert på en ideologi direkte lastet ned fra kompakt stalinisme rundt Fidel Castro på Cuba. Stalinismens sans for voldsbruk utgjør også en betydelig del av arven. ELN er fortsatt med på å likvidere sivile hver eneste måned, og er medansvarlig for et par tusen kidnappinger i året; som for øvrig er den primære inntektskilden ved siden av narkotikaomsetning i et omfang som bare konkurrerer med Taliban og Hezbollah. Ofte ender kidnappinger med brutale likvidasjoner.

Det er først og fremst ELN (og ikke deres partner FARC) som har utgjort det faste kontaktpunkt for den norske gruppen som har meglet, altså mens ambassadøren har kritisert Colombias president for å være steil. Sett fra UD og med Aftenpostens briller synes det å være problemet. 30. januar 2004 var nemlig Aftenposten på besøk hos den norske ambassadøren i Colombia. Tom Tyrihjell er ikke bare er ambassadør, men sentral koordinator i en avglemt norsk fredsprosess i Colombia, operasjonalisert fra et kontor i utenriksdepartementet. Tyrihjell sier til Aftenposten at president Alvaro Uribes harde linje overfor geriljaen har gjort fredsprosessen vanskelig. Med ette er ansvaret plassert hos Aftenpostens lesere. De samme leserne blir forskånet fra kunnskaper om FARC og ELNs internasjonale forgreninger, til ETA (Spania), P-IRA (Irland), Tupac Amaros i Peru, CCB i El Salvador samt – av alle land – Iran og Russland gjennom Venezuela.

Det er stadig noe med måten begrepet fredsprosess brukes på, fra Oslo, både i våre medier og gjennom utenriksdepartementet. Noen av oss i Nobelprisens rike er nemlig ikke lenger overbeviste om alt kan være galt med alle andre enn terroristene selv, og deres bakmenn. Mens fredsprosess er et korrekt og bevinget ord, er terrorisme åpenbart fortsatt et politisk ukorrekt ord. På våre universiteter kan du nesten ikke bruke det ordet.

Akkurat nå hentes ti colombiansk fotballspillere ut av grenseområdet til Venezuela. De har spilt sin siste kamp, og tapt mot krefter og et fenomen som kalles terrorisme – som kritisk sett er sterkt beslektet med dem som sørget for blodskodda i Bagdad søndag. Hvor mange tusen terrorofre som skal til for at vi i vår orwellske politisk korrekte hverdag skal ha lov til å moralisere og øyne noe galt med terroristene, samtidig med flomlyset på deres ideologiske opphav og reelle bakmenn – se det er vel like mye en gåte som erkjennelse av avmakt.

Roy Vega

http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/105462/Regiones/Defensor-del-Pueblo-de-Colombia-llega-a-Venezuela-para-repatriar-cad%C3%A1veres

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article719936.ece