Nytt

Innehaveren av en bar i den norditalienske byen Biella, hadde sett seg lei på at bordene utenfor hans serveringslokale i flere måneder var blitt opptatt av marokkanere, som hele dagen satt der i grupper på opptil tredve stykker uten å kjøpe annet enn en kopp kaffe. Omsetningen var gått kraftig ned, enda det sjelden var ledige bord å finne. I går mistet bareieren tålmodigheten, og nektet tre marokkanere servering da de bad om den sedvanlige kaffekoppen idet de satte seg.

Det oppstod en hissig diskusjon, hvor innehaveren lot falle ordene «dere får ikke kaffe, og det er deres marokkanske landsmenns skyld» og deretter «jeg serverer deg ingenting, dette er mitt lokale, og jeg gjør hva jeg vil med det, gå deres vei». Siden tok de tre veien til politikammeret, hvor bareieren ble anmeldt for injurier, ulovlig tvang, diskriminering og rasehat.

———————-

De norditalienske byene fremstår i økende grad som fremtidslaboratorier. Fødselstallene er lave, selv i nasjonal målestokk, og landsdelens produktive sektor tiltrekker innvandrere, noe som lokalt gir sterk demografisk endring. Nå har mange jobber forsvunnet, og ledigheten vil trolig øke en stund til. Potensialet for gnisninger er stort, slik denne episoden viser.

Det kan likevel virke som om at italienerne, som har sterkere tendens til å synge ut i sinne enn nordboere, på et vis renser luften idet konflikten – som alle ser ligger latent – kommer på bordet. Hvilket etterspill denne saken vil få, gjenstår å se. Men det vanlige i mindre viktige saker hvor ingen av partene er helgener, er at hverken politiet eller statsadvokaten viser nevneverdig interesse. Hvis så skjer også denne gang, vil mange landsmenn av de tredve dagdriverne komme til å tenke at det muligens ikke var særlig hensynsfullt å frata bareieren hans inntektsmuligheter, og terskelen for asosial adferd blir kanskje noe høyere. Den uskrevne sosiale koden om at man ikke skal sitte altfor lenge og kose seg etter endt konsum, vil i så fall ha blitt oppfattet, dog ikke på en særlig hyggelig måte, men uansett på en fungerende sådan, i mangel av noe bedre.

Samme fenomen gjorde seg gjeldende i burkini-saken. En gruppe mødre i et offentlig bad reagerte, og en ubehagelig konflikt oppstod. Men kanskje gjorde de sitt samfunns gamle og nye medlemmer en tjeneste ved å kvele i fødselen ønsket om å bade med disse gevantene.

Det disiplinerte, nordiske lynnet kan til sammenligning føre til lang tids undertrykking av et sinne som kanskje kan vise seg å være vel så skadelig idet det manifesterer seg.

Biella: barista denunciato, rifiuta caffè a tre nordafricani