Nytt

Corriere della Seras korrespondent Guido Olimpio kan i dag takket være ikke nærmere angitte libanesiske kilder avsløre at terroristen Mohammed Musa, alias Abu Muslim, for noen måneder siden etablerte en kommandosentral på gresk jord for Fatah al Islam, en terrorgruppe med forbindelser til al Qaeda. Hensikten skal være å planlegge en rekke terrorattentat på europeisk jord, man snakker om en «angrepsbølge», i første rekke mot transportmidler og da fremfor alt lufttrafikken, bygninger tilhørende myndighetene, og «symbolske mål».

Gruppen skal ha gjemt sine mujahedin i hemmelige boliger i Hellas, et land hvor det også foregår produksjon av falske europeiske pass, hvilket gjør det enkelt for ekstremistene å komme til Europa fra land som Syria og Libanon, foruten å bevege seg uhindret rundt på vårt kontinent. Kildene forteller at Hellas er en ideell base fordi landet er politisk ustabilt og politiet har sin fulle hyre med sikkerhetsproblemene innenlands.

Sentralen har forgreninger til Norge, Sverige og Finland, som alle benyttes som logistiske baser. Nord-Europa er identifisert som en svært godt egnet base for deres terrorceller, ifølge et kart som illustrerer artikkelen tre til fem i hvert land, da det er mulig å «utnytte den tradisjonelle gjestfriheten overfor innvandrere samt de lokale myndighetenes manglende påpasselighet». Virksomheten skal være finansiert av «kriminelle aktiviteter», og forfalskningen av dokumenter og den illegale mennesketrafikken oppgis å være «et formidabelt middel for transport av mujahedin til Europa».

————

Corriere della Sera, 25. september: La via greca dei qaedisti libanesi, papirutgavens side 25.