Nytt

Unge Høyre i Buskerud ønsket ikke å delta i skoledebatter der Vigrid var representert, og trodde de andre politiske partiene ville slå følge. Det gjorde de ikke. Hverken FpU eller AUF ønsket å boikott. Dermed risikerte Unge Høyre selv å bli skadelidende. Unge Høyre har nå snudd.

– Etter en intern gjennomgang ble vi klare på at boikotten ikke ville være effektiv om Buskerud Unge Høyre ble det eneste partiet som gjennomfører boikotten. Dette initiativet krever at flere av de politiske partiene er samstemte, sier leder i Buskerud Unge Høyre Daniel Torkildsen.

Unge Venstre er mest prinsipielt og kategorisk for at Vigrid har like stor rett til å delta som andre, og at boikott er feil i et demokrati.

Buskerud Unge Venstre mener det er bra at Buskerud Unge Høyre har forstått alvoret i sitt eget forslag. Leder i Buskerud Unge Venstre, Simen Eide, stiller seg spørrende til boikott-initiativet.

– Jeg er overrasket over at Vigrid blir fornektet på denne måten og synes dette strider mot hvordan demokratiske valg skal holdes. Jeg tar sterkt avstand fra Vigrids meninger, men mener allikevel de har en rett til å bli hørt på lik linje med alle andre partier, sier Eide.

Buskerud Unge Venstre lederen frykter ingen stor oppslutning rundt Vigrid frem mot valget og mener Buskerud Unge Høyres initiativ har autoritære tendenser.

– Vigrid har en demokratisk rett til stille til valg og jeg deler synet til både AUF og FpU om at dette bør møtes med ansvarlig argumentasjon, sier Eide.

Eide mener det er svært viktig at man ikke møter Vigrid med en mur av stillhet for å ekskludere partiet fra debatten, og hilser derfor Buskerud Unge Høyres invitasjon til dialog velkommen.

Unge Høyre Buskerud snur i boikott-striden