Nytt

Kunnskapsdepartementet mener at det står fylkeskommunen fritt å bestemme hvilke partier som får delta i skoledebatter foran valget. Fylkesmann Matz Sandmann i Buskerud mener derimot at alle som har fått stille til valg også kan delta i skoledebattene.

Vigrid skal derfor få delta i skoledebatter på fire skoler i Drammens-området. To privatskoler, Sonans og Akademiet, har sagt nei til den høyreekstreme organisasjonen.

– Det er fylkeskommunens ansvar som skoleeier å avgjøre dette. Men de har ingen plikt til å slippe inn alle partier på skoledebattene, uttaler medierådgiver i Kunnskapsdepartementet Siri Baastad til Drammens Tidende.

Rektorene ved fire aktuelle skolene føler det er deres plikt å la Vigrid slippe til.

– Vi har fått klar beskjed fra øverste hold i fylket at alle som stiller liste, må få lov til å stille til skoledebatt. Skolen er ikke på linje med det Vigrid står for, men vi forholder oss til det som er bestemt, uttaler rektor ved Drammen videregående Ellen Winstrup.

Det er fylkesrådmann Matz Sandman og hans ledergruppe, der blant andre fylkesutdanningssjef Jan Helge Atterås sitter, som har bestemt dette.

Atterås er nemlig uenig med Kunnskapsdepartementet i at de står fritt til å invitere hvilke partier de vil til skoledebattene.

– Det er ikke vår forståelse. Vi oppfatter det slik at de som har fått godkjent liste, også skal ha mulighet til å stille til skoledebatt, sier fylkesutdanningssjefen.

– Hensikten er at elevene skal få en best mulig orientering om partier som stiller lister. Da kan ikke vi velge og vrake partier, legger han til.


Rektorer står samlet om ja til Vigrid