Denne mand, dette rødskjæggede bud fra dødens land, har ved al den ubeskrivelige uhygge han førte ind i mit barndomsliv gjort mig meget ondt. Jeg har hat mere end en vision siden, mere end et sælsomt sammenstøt med uforklarligheter; men intet har grepet mig så stærtkt som dette. Og dog har han kanske ikke gjort mig bare skade. Dette har ofte faldt mig ind. Jeg kunde tænke mig at han var en av de første årsaker til at jeg lærte at bite tænderne sammen og gjøre mig hård. I mit senere liv har jeg nu og da fåt bruk for dette.

Knut Hamsun Et spøgelse, Kratskog

Les også

-
-
-
-
-
-