Feature

nytt_forlatt_hus_i_USA.jpg

Fotografen Kevin Bauman har reist rundt i Detroit og tatt bilder av ett hundre forlatte hus (grensen mellom plen og asfalt over er forresten en nær matematisk perfekt bruk av det gylne snitt). Europeeres reaksjon på bildene er nokså forutsigbar: De forfalne husene fremkaller en følelse av uhygge; det er intet mindre enn hele USA som forfaller, og landets måte å leve på går ugjenkallelig mot slutten.

Mon det?

Mange ganger i USAs historie har det forekommet at hele byer er blitt forlatt, og grunnen er nesten alltid den samme: bortfall av den økonomiske virksomheten som la til rette for at byene opprinnelig ble bygget. Det mest opplagte eksemplet er spøkelsesbyene som stod igjen etter gullrushet i Alaska, men om man leter på kryss og tvers gjennom landet, vil man finne hundrevis av andre utdødde lokalsamfunn, hva enten det skyldtes en nedlagt gruve, at en stasjonsby havnet i bakevjen med bilismen, eller noe helt annet. Gjennom landets korte historie finnes altså nærmest kontinuerlig presedens for det som nå skjer i Michigans største by.

USA er stort i utstrekning, hvilket gjør at det alltid er mer plass et annet sted. Dessuten er det er for en stor del befolket av etterkommere etter personer som rykket sin tilværelse opp med roten for å søke lykken et helt annet sted i verden, en tilbøyelighet som gitt at den går i arv også kan komme til uttrykk internt i et kontinent. Det at man tar farvel med fortiden på denne brutale måten, forhåpentligvis også denne gang for å starte på ny frisk annetsteds, kan derfor like gjerne oppfattes som en styrke ved dette samfunnet. Og det er vel bare i USA at folketomme byer og bilkirkegårder blir omgjort til turistattraksjoner.

gammelt_forlatt_hus_i_USA.jpg