Nytt

Torino-avisen La Stampas Paris-korrespondent har fra sin franske kolleger fått videreformidlet rykter fra etterretningsfolk der i landet om at to av passasjerene på AF 477 hadde identiske navn med to personer med forbindelser til islamske terrorisme.

Foreløpig har ikke korrespondenten mer å bygge på enn det. Men en slik mistanke burde hurtig kunne bekreftes eller avkreftes. Ulykken er så spesiell at når spørsmålet først er stilt, krever det et svar.

Stampa-korrespondenten har ytterligere en interessant opplysning som viser at flere gjerne vil ha svar:

Den amerikanske marinen har satt inn miniubåter i jakten på den sorte boksen, og disse kan lete helt ned til seks tusen meters dyp.

CS