Sakset/Fra hofta

Politisk korrupsjon er et økende problem i Norge. Toppen av samfunnet vårt er blitt mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Dette bør være et hovedtema for politisk debatt i valgåret, skriver tidligere statssekretær Trygve Tamburstuen i Dagsavisen.

I Norge ser vi klare tegn på en forvitring av samfunnsstrukturen, som skaper et betydelig behov for å sette et skarpt søkelys på både demokratiet, markedet, byråkratiet, rettsvesenet og media. Og ikke minst forholdet mellom disse maktsystemene. En tilnærming kan være å se på hovedtrekkene ved ledere og ledelse i vårt samfunn. Da framkommer en del interessante fellestrekk:

Svært mange ledere i politikk, bedrifter, organisasjoner og forvaltning har nesten identisk bakgrunn; de har gått på de samme skoler, bor i samme områder, og omgås hverandre i sitt eget mentale univers. De premierer hverandre og sirkulerer i posisjoner. De beskytter en maktstruktur som premierer egne privilegier. Oppdragsgiverne er så svake og splittet at muligheten for å øve kontroll er liten. Lederne i næringslivet skyr egentlig konkurranse og bruker alle midler for å forhindre andre aktører; det er nok å se på alle de sakene Konkurransetilsynet har hatt de senere årene. Og få ledere tar ansvar for sine mistak lenger; ansvaret uttrykkes i beste fall ved at de går av, men med store fallskjermer og/eller nye jobber.

Toppen av vårt norske samfunn blir altså mer og mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Dette er en utvikling som er direkte antidemokratisk. Ledere også i Arbeiderpartiet og SV inngår i elitenettverk som sirkulerer mellom politikk, næringsliv, sterke organisasjoner og lobbyvirksomhet.

Og på grunn av fristillingen og markedsinnretningen av offentlige verk, de personlige nettverkene og den norske modellen for statlige overføringer og internasjonal bistand, har vi fått en utbredt elitesirkulasjon der personlig makt institusjonaliseres, – med økte muligheter for gjensidige tjenester. Dermed er vi også inne i problemstillingen rundt politisk korrupsjon. Det er liten tvil om at vi økende grad opplever påvirkningshandel; at folk som kjenner hverandre, utveksler tjenester, eller at det utøves utilbørlig påvirkning som ikke tåler dagens lys.

Elitene og den dumme staten