Nytt

Av 41.000 innvandrere som har plikt og rett til å ta norskkurs på 300 timer – gratis – er det bare 14.000 som har fullført. Myndighetene saumfarer T-banen i Oslo og tilbyr gratis bærbar pc og barnepass. Likevel står plassene tomme.

Det er sterke tall Aftenposten serverer. Daværende kommunalminister Erna Solberg skjerpet kravene til norsk statsborgerskap og permanent bosettingstillatelse i 2005. Innvandrere utenfra EØS-området måtte ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnsfag. Regelen trådte i kraft 1. september 2005. Da hadde de aktuelle 41.000 innvandrerne tre år på seg til å ta kurset. Men bare 14.000 har gjennomført. Nå har allerede de første fått avslag på søknad om statsborgerskap pga manglende språkferdigheter.

Til tross for rekordstor innvandring sliter skolene i Oslo med å finne innvandrere som vil lære norsk. Utdanningsetaten i Oslo kommune støvsuger T-banen for å finne nye elever. Lærerne løper rundt på perrongene og tilbyr gratis norskkurs, og politikerne har bevilget penger.
Skreddersydde kurs.

Utlendinger er også blitt tilbudt alt fra gratis bærbar låne-PC, kveldskurs etter arbeidstid, barnevakt, leksehjelp, skreddersydde kurs på arbeidsplassen og spesialkurs i norsk samtidig som de får annen utdanning. Det har skaffet 700 nye elever, men fortsatt er det tomme stoler på norskkursene.

Områdedirektør Bente Fredheim i Utdanningsetaten er ikke fornøyd med at skolen må bruke så mye krefter på å finne innvandrere som vil lære norsk.


Dropper gratis norsk-opplæring