Sakset/Fra hofta

For første gang er hele Herman Görings kunstsamling kartlagt. Verkene ble plyndret fra museer og enkeltpersoner over hele det okkuperte Europa. Man har avdekket 700 flere verk enn tidligere antatt. Totalen er på 2.000 verk.

Det hele presenteres i en bok som kommer i april. Kartleggingen er foretatt av Nancy Yedie ved National Gallery of Art i Washington.

Fotografier af hvert et billede, som har været i Görings besiddelse, vil blive offentliggjort i april i en bog, som forventes at blive et uvurderligt forskningsværktøj for verdens museer. Ud over at kaste lys over Göring som historisk figur, håber forskerne, at arkivet vil kunne være en hjælp i den fortsatte kamp for at få tilbageleveret kunst til dets retsmæssige ejere og disses efterkommere.

Projektet, som er blevet ledet af Nancy Yedie, chefkurator på National Gallery of Art i Washingtion, har konstateret, at Göring samlede omkring 2.000 stjålne kunstværker, hvilket er 700 mere end det hidtidige skøn. I årevis gennempløjede Yeide arkiver fra krigens tid i både USA og Tyskland foruden auktionskataloger og Görings korrespondance til diverse kunsthandlere.

«Göring var dybest set som et sort hul,» siger Yeide.

«Ingen har tidligere taget hans samling i nøjere øjesyn og forsøgt at rekonstruere den som en helhed. Netop dette var mit mål.»

Da de allierede tropper rykkede ind i Tyskland i Anden Verdenskrigs slutfase, lod Göring, som havde beriget sig selv under naziregimet ved at lade offentlige kontrakter gå til sine egne selskaber, sin kunstsamling pakke ned, satte den ombord på private tog og flyttede den dybt ind i Bayern og derfra videre til den østrigske grænse.

Det var imidlertid for sent. Hans tog blev opfanget af de allierede og sendt til München, hvor deres indhold blev opgjort.


Görings stjålne kunst er blevet katalogiseret