Sakset/Fra hofta

Leder av Ytringsfrihetskommisjonen, professor Francis Sejersted, mener forslaget om å legge blasfemiloven inn under rasismeparagrafen kan innskrenke ytringsfriheten.

Sejersted sier til Vox Publica at begrunnelsen for forslaget er selvmotsigende:

— Jeg tror ikke de skjønner problematikken. På den ene siden gir de uttrykk for at de skjønner behovet for ytringsfrihet, som de holder frem som en viktig verdi, men de er samtidig ivrige med å streke opp rammer som begrenser den samme ytringsfriheten. De viser her mangel på prinsipiell forståelse, sier han.

— Regjeringen slår seg selv på munnen når de i stedet for skape en arena for argumentasjon innfører forbud mot visse typer ytringer. Vektleggingen av forbud i stedet for motargumenter er en av de tingene som skiller totalitære samfunn fra liberale samfunn, sier Sejersted.

Heller ikke representanter for kirken har sans for forslaget om ny blasfemilov:

I en e-post til Vox Publica skriver Nils-Tore Andersen, leder i Kirkerådet: «Den norske kirke ser med bekymring på utvidelsen av rasismeparagrafen slik den har vært drøftet. Internasjonalt vil det kunne bety innføring av lover som vil gjøre religionskritikk straffbart. Det er viktig at Norge ikke åpner for en slik utvikling.» Videre skriver Andersen: «For Den norske kirke er det viktige å fremheve at det er mennesker og ikke ideer som skal verges ved lov.»

Vox Publica har snakket med en rekke personer innen offentligheten, og har ikke funnet noen som forsvarer en ny blasfemilov, bortsett fra regjeringen.

Sejersted: Regjeringen viser mangel på prinsipiell forståelse for ytringsfriheten

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk