Nytt

Flere kjente forfattere og akademikere står frem i VG og reagerer på regjeringens forslag om å legge blasfemiloven inn under rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal vedtas til våren.

– Dette er et farlig og et skummelt lovforslag, som innskrenker ytringsfriheten. Blasfemiparagrafen har vært sovende, men her blir den gjenopplivet i en splitter ny lov. Med denne loven kan man forby «Life of Brian» og Indremisjonen kan politianmelde porno, sier forfatter Anne B. Ragde til VG.

Hva har fått Arbeiderpartiet til å skifte mening på kort tid? Det er ikke lenge siden man var for å oppheve blasfemiparagrafen. Er det frykt for en ny karikaturstrid?

Justisminister Knut Storberget sier til VG at ingen av de Muhammed-tegningene han har sett ville være omfattet av forbudet. En slik grensedragning vil være opp til domstolene. Men hvilke kriterier skal de legge til grunn? Det er det store spørsmål som hverken justisministeren eller hans statssekretær, Astri Aas-Hansen, vil si noe om.

Loven blir derfor et ris bak speilet. Det gjør flere akademikere og forfattere urolige, blant dem Roy Jacobsen.

Han frykter at striden om Muhammed-karikaturene ligger bak regjeringens forslag.

– Det ser ut som at det er skreddersydd for å hindre den type ytringer som Muhammed-karikaturene, og jeg er interessert i å få svar på om det stemmer at tegningene skal rammes av dette, sier Jacobsen.

Det samme spørsmålet vil professor Francis Sejersted, som ledet Ytringsfrihetskommisjonen og er styreleder i Fritt Ord, ha svar på.

– Dette er en innskrenking av religionskritikken. Det kan ikke bety noe annet enn at regjeringen vil reaktivere blasfemiparagrafen som er sovende i dag, sier han.

Professor Thomas Hylland-Eriksen lurer på hvordan man skal skille mellom kritikk og krenkelse. Han mener det er en tendens til at folk er redde for å si sin mening.

– Det er en menneskerett å få lov å gjøre narr av andre innen rimelighetens grenser. Vi har allerede en rasismeparagraf. Det neste blir vel at det blir forbudt å kritisere religion også. For hvor går grensen mellom kritikk og krenkelser? sier Hylland Eriksen.


Kjendisopprør mot justis-Knut

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk.