Sakset/Fra hofta

En kjent taktikk for å sensurere et innlegg er å kalle det uanstendig. Man bryr seg ikke om innholdet, men om formen. Professor i retorikk ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, mener Mona Levin var på grensen til det uanstendige da hun kalte Kåre Willoch for jødehater og rasist.

– Levin var på grensen til uanstendig, sier professor Berge. Han mener utspillet viser at Levin ikke ønsker å ta innover seg de argumentene som bryter med hennes forståelse av Midtøsten-konflikten.

– Willoch jobber mye med sine argumenter, men i denne debatten er han blitt møtt med mye emosjoner.

Dagbladet har spurt et par akademikere om den siste tidens debatt. Svarene man får fra akademia, er kjedelige og forutsigbare. Hvis man mener at Levin ikke har tatt inn over seg argumentene i Midtøsten-konflikten, kjenner man hverken Levin eller konflikten.

Det er det som er i ferd med å skje med den norske debatten. Den er så løsrevet fra internasjonale referanser at man ender opp i et sort hull.

Kritikken av Gilbert er selvfølgelig også tøvete.

Beskyldningene om at Gilbert lyver kan beskrives som ren propaganda. Samtidig fører ikke beskyldningene til noen forståelse for Israel. Dette er ingen bra måte å overbevise andre på, sier Berge.

– Vi er blitt dummere