Den tidligere helseminsteren for Taliban-styret arbeider som imam for en menighet i Oslo. Den aktive imamen er mistenkt for krigsforbrytelser, men har så langt ikke blitt etterforsket av norske myndigheter. Mens imamen har levd trygt i Norge siden han ankom i 2000, er hans regjeringskollegaer fra Taliban-styret i Afghanistan enten arrestert eller etterlyst:

NRK kjenner til at flere av afghanerne i Norge har samarbeidet med Politiets Sikkerhetstjeneste og med de allierte styrkene i Afghanistan.

NRK sitter på dokumenter som viser at den tidligere Taliban-ministeren er en av dem.

Ikke etterforsket

Imamen står på Kripos’ liste over personer som er mistenkt for krigsforbrytelser, men han har hittil unngått etterforskning.

Til NRK innrømmer imamen at han ble kontaktet av PST, men han avslo alle former for samarbeid.

– De var hjemme hos meg og sa at hvis det er flere fra Taliban som ønsker å hoppe av, er vi villige til å hjelpe dem. Taliban-ministeren står fast på at han avslo tilbudet.

– Jeg sa at Taliban er ute etter meg. Hvordan skal jeg kunne kontakte noen av dem?spør imamen.

Imamen fortalte under et asylintervju i 2000 at han hadde nettverk i Taliban. Leder for Amnesty Internasjonals Asia-avdeling, Sam Zia-Zarifi, mener at dette alene burde vært grunn nok til å etterforske mannen:

«Byråkrater på dette nivået har ansvaret for å sette Talibans politikk ut i livet. De er dermed delansvarlig for grove brudd på menneskerettighetene.»

Han beskriver Talibans politikk på denne måten:

– De er ansvarlig for grov etnisk diskriminering. Det er alvorlige brudd på menneskeretighetene å nekte kvinner skolegang og helsetjenester. Taliban er ansvarlig for alvorlig brutalitet som tortur av fanger.

Blod på hendene

Zia-Zarifi er lei av påstanden om «at alle i Afghanistan har blod på hendene». Han mener dette fungerer som en dårlig unnskyldning for å la være å etterforske de virkelig graverende sakene.

Det har også kommet frem at heller ikke en høytstående general som bor i Norge blir etterforsket, til tross for at han kan knyttes til en massakre på flere tusen ofre i Afghanistan under Taliban i 1997. NRK skal sitte på dokumenter som viser at Politiets Sikkerhetstjeneste selv mener at mannen har «utført voldelige handlinger som strider mot menneskerettighetene» i Afghanistan. Norske myndigheter har likevel bestemt at han ikke skal etterforskes:

Advokat Heidi Bache-Wiig, som forsvarer den tiltalte i Norges hittil eneste rettssak mot krigsforbrytere, er opprørt.

– Det virker som om norsk politi og myndigheter ikke tør å etterforske de store politiske sakene. De tar i stedet de små krigsforbryterne og knuser dem, sier hun.

Verken Politiets Sikkerhetstjeneste eller justisminister Knut Storberget har villet kommentere disse enkelt-sakene.

NRK: Imam mistenkt for krigsforbrytelser