Nytt

Neste år må kommunene bosette enda flere asylsøkere enn i år, og 2008 har vært et rekordår. En undersøkelse NRK har foretatt viser at bare 10 % av kommunene sier seg i stand til å ta imot så mange som staten ønsker.

Politiske ønsker strander på fysiske begrensninger: boliger.

Men i ei undersøking NRK har sendt ut til ordførarane, kjem det fram at berre 10 prosent er sikre på at dei kan ta imot så mange i kommunane som staten ber dei om neste år.

– Det er eit misforhold mellom ønsket og det vi klarer å få til, seier Tom Bjurholt som er ansvarleg for flyktningar i Bamble kommune.

Kor lenge må han vente?