Nytt

Ett av de sentrale medlemmer av den såkalte Blekingegadebanden, Niels Jørgensen, er død. Myndighetene tror det var han som skjøt og drepte politimannen Jesper Egtved Hansen under ranet av postkontoret i Købmagergade i København i 1988.

Ingen i gruppen ble dømt for politidrapet, fordi medlemmene dekket hverandre. Jørgensen fikk ti års fengsel og slapp ut i 1995. Han angret offisielt aldri på de væpnede ranene for å skaffe penger til den palestinske terrorgruppen PFLP.

Blekingegadebandens virksomhet ligger nærmere vår samtid enn vi liker å tenke på. De herjet på slutten av 80-tallet, ikke 70-tallet. Det gjør parallellene til islamsk ekstremisme nærmere. De toucher hverandre i tid.

Blekingegadebanden hadde sitt utspring i Kommunistisk Arbeidskrets, KAK, en studiegruppe der den eldre Gottfred Appel var guru. Han mente den vestlige arbeiderklassen var korrumpert av velstand og at opprøret måtte skje i den fattige del av verden.

Appel samlet unge mennesker rundt seg. Sammen dro de til Midtøsten og fikk kontakt med palestinske grupper. Det var på den tiden flykapringer og terroraksjoner gjorde palestinerne herostratisk berømte. De unge ønsket å gå videre og delta i den væpnede kampen. De trakk slutninger Appel ikke var med på. Derfor brøt de unge ut og dannet Kommunistsk Arbeidsgruppe, KAG. Den besto i realiteten av Blekingegadebanden og Jørgensen var en av stifterne.

Gruppen var barn av middelklassen, intelligente, rasjonelle, som nedla stort arbeid i planleggingsarbeidet. Samtidig gjorde idealismen dem hensynsløse. De arbeidet for en god sak. Ranspengene gikk til PFLP. Det er ikke noe tegn på at de beriket seg selv.

Drapet på politimann Jesper Egtved Hansen var et alvorlig feiltrinn. Politiet var i hælene på dem. En av medlemmene hadde en bilulykke, og i bilen fant politiet adressen til en leilighet i Blekingegade. Derav navnet. Leiligheten var sentralen og her fant politiet våpen i haugevis.

Banden er blitt et stort tema i Danmark pga bøkene til Peter Øvig. Banden hadde tilknytning til internasjonal terrorisme, det var selve dens raison d’être. Likevel var dette punktet utelatt fra tiltalen. Det synes nå klart at regjeringen ved justisminister Erik Ninn Hansen fra Venstre ikke ønsket å rulle opp tilknytningen til Midtøsten. Man var redd for å pådra seg palestinernes vrede. Dette var en unnfallenhet som ikke var uvanlig. Frankrike inngikk feks. en avtale med terroristen Abu Nidal om at han ikke skulle angripe franske mål mot at de lot ham i fred.

Men det har kommet frem nytt materiale om banden som viser dens ekstreme natur. Ikke minst gjelder det antisemittismen, og her er det ubehagelige fakta for venstresiden, som insisterer på skillet mellom antisionisme og antesemittisme.

Blekingegadebanden udarbejdede desuden en såkaldt z-file, der rummede navne på jøder og pro-israelere. Men man havde også planer om et egentlig jødekartotek, der sandsynligvis skulle sendes til PFLP. Til hvilken nytte, kan man spørge? Det var bandens holdning, at alle jøder var potentielle zionister, der kunne tjene Israels, zionismens og USA imperialismens sag og derfor var det nødvendigt at betragte alle jøder som fjender.

Nekrolog: En terrorists død

Les også

-
-
-
-
-