Dagsavisen koblet lørdag skytingen mot Hvalstad asylsenter for ungdom og motstand mot senteret i lokalmiljøet ved å la ordføreren si: «Dette er et signal vi må ta på alvor». At ordfører Lene Conradi (H) skulle mene at skyting er et signal som bør tillegges vekt er utenkelig, og det er utrolig at en seriøs avis kan få seg til å sette slikt på forsiden.

Overskriften lød: Flyktet fra krigen, skutt i Norge.
I fet skrift under står det: 16-åringen fra krigsherjede Somalia svevde i går mellom liv og død etter å ha blitt skutt på Hvalstad asylmottak. Gjerningsmannen var i går på fritot.
-Vi vet at naboene mener at nok er nok. Det er et signal vi må ta på alvor, sier Asker-ordfører Leene Conradi (H).

Dette er et tilgrising av debatten uten sidestykke. Dvs. det er ikke debatt, det foregir å være nyhetsjournalistikk om en usedvanlig alvorlig hendelse – skyting mot et asylmottak – og Dagsavisen velger å koble dette direkte til lokale myndiigheter og befolkningens skepsis, ved å la ordføreren si: «-Vi vet at naboene mener at nok er nok». Dermed antyder de at skytingen er at utslag av folks følelser.

Dagavisen er opprørt, forståelig nok, men går til krig, ikke mot nynazister som bruker våpen, men mot lokalbefolkningen og politisk ledelse i Asker. Det er ikke til å tro.

Overskriften inne i avisen er: Naboer «Nok er nok», som fyrer opp under koblingen mellom skytingen og lokalbefolkningen.

-En episode som dette vil være med i en totalvurdering av den videre bruken av mottaket. Vi vet at naboer nå mener at nok er nok og at de gjerne vil slippe hele problematikken . Det er et signal vi må ta på alvor, sier ordfører Conradi.

Her lar Dagsavisen ordfører leke med tanken på å bruke skytingen til å legitimere motstand mot mottaket.

Ingen ansvarlig ordfører i Norge sier at skyting mot et asylmottak er et «signal vi må ta på alvor».

Det er derimot Dagsavisens oppslag. Det er et signal vi må ta på største alvor. Det finnes åpenbart ingen grense for hvor lavt avisene er villig til å syhke for å knekke kritikken av asylpolitikken.