Sakset/Fra hofta

Dagsavisens skandaløse oppslag om Askers ordfører Lene Conradi og skytingen mot asylmottaket på Hvalstad vekker oppsikt – på to måter: Svein Tore Bergestuen fortsetter i Dagsavisens spor og sier Conradis utnyttelse av tragedien er noe av det verste han har sett. Conradi forsøker å korrigere – hun er feilaktig sitert og presentert av Dagsavisen.

Men det er noe stotrende og defensivt over Budstikkas gjengivelse. Ingen sitering av Dagsavisens førsteside og sitatbruk.

Derimot får Bergestuen utbre seg og vise at han er av de moralsk forargede. En som bryr seg.

– Dette er noe av det groveste jeg har sett av en erfaren politiker, tordner Bergestuen som snart tiltrer i stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

Kommunikasjonsrådgivere bør man alltid ta med en stor klype salt. De har ofte flere agendaer samtidig.

Men det klinger så godt når noen refser politikerne for ikke å stå oppreist. Dette går rett inn i problemstillingen om hvorfor folk flest er så misfornøyd med dagens regjering/politikere. – Oljeformuen og for høye forventninger, het det i Dagsnytt i dag.

Problemet er massemedier det ikke går an å stole på. Som har erklært halvparten av folket krig og som sjelden eller aldri gir en ærlig presentasjon, men må gi det sin egen «spin».

Har Budstikka og Dagsavisen tenkt over hva det vil resultere i på lang sikt?

Conradi slipper til med:

Conradi mener på sin side at Dagsavisen har lagt ordene i hennes munn.

– Hvis det har dannet seg et inntrykk av at Asker kommune på bakgrunn av denne enkelthendelsen vil legge ned asylmottaket på Hvalstad, er dette fullstendig feil, sier hun til Budstikka.

Conradi forteller at Dagsavisen har koblet to forskjellige saker helt feil i forhold til det hun mente.

– Jeg var tydelig på at det blir feil å koble en slik tragisk enkeltepisode opp mot den generelle driften av asylmottaket.

Men så kobler avisen henne likevel til kritikk av mottaket, og så er vi like langt, og overskriften blir stående:

– Vanvittig og forkastelig