Innenriks

Røde Kors-sjefen Sven Mollekleiv mener at 17. mai er dagen vi skal vise solidaritet med verdens flyktninger. Det er bare flott at flyktninger kommer til Norge. Frykten for at Norge og norsk kultur er truet har ingen rot i virkeligheten. Flyktningemottak er å føre Nansens tradisjoner videre. Mollekleiv trekker frem alle nordmenn som dro til USA. Kanskje idealet er at vi skal bli de nye indianerne?

Ikke engang på 17. mai synes Røde Kors’ president Sven Mollekleiv det er tid for å vende blikket innover mot oss selv. Tvert imot.

– Jeg mener at nettopp på 17. mai, den dagen da alle skal glede seg over uavhengigheten og selvstendigheten og at vi har fred og frihet og demokrati i Norge, nettopp den dagen må vi tenke på å vise solidaritet, sier Mollekleiv.

—-

Mange føler at den norske identiteten og kulturen er truet av en strøm av flyktninger. Hva vil du si til dem?

– Til dem vil jeg si at den beste måten å føre Nansens ånd om å hjelpe de som har det vanskeligst, den beste måten å huske hvordan en million nordmenn midt på 1800-tallet dro vekk fra fattigdommen og nøden og var med på å bygge opp USA, er å vise at menneskeverd og likeverd er vår praksis. Det betyr å hjelpe i krig og i nabolandene, og at de som kommer hit må få sjansen til å bli ressurser både for familiene sine og for landet, sier Mollekleiv.

Selv feirer han med familie og venner på tilnærmet innvandringsfrie Kjelsås i Oslo.

– 17. mai er utrolig viktig og skal feires, det er utrolig viktig at nasjonaldagen er barnas dag og ikke militærets dag slik som i mange andre samfunn, og at det er en markering av fred og håp, men at vi da viser det i praksis, ved at alle som er hos oss og er en del av oss, får lov å ta del, sier Sven Mollekleiv.

Selv er han tilbake i Norge ved midnatt, og ser fram til en tradisjonell feiring på Kjelsås skole og med familie og venner.

Samtidig på et asylmottak i Asker: To grupperinger i heftig slagsmål.

Politiet i Asker og Bærum melder om en slåsskamp mellom ca. 50 personer på Hvalstad mottak i Asker kommune.

– De slåss med koster og stokker. Vi er på stedet nå med flere biler, sier operasjonsleder Marius Wan til VG.

– Det er to grupperinger som politiet nå megler mellom, men jeg vet ikke hva som startet konflikten, sier Wan.

http://www.dagbladet.no/2015/05/16/nyheter/rode_kors/17_mai/nasjonaldagen/39212612/

http://direkte.vg.no/studio/nyhetsdoegnet?tab=1#!verbatimId=5557b4e25152f7671c1abf34