Nytt

En 50 år gammel advokat fra Asker er siktet for skuddene mot asylmottaket på Hvalstad, der en 16 år gammel somalisk gutt ble livstruende skadd. Skuddene kom fra en kolle cirka 500 meter fra mottaket. Advokaten kan knyttes til våpenet som ble benyttet, og ble pågrepet etter knivtrusler under et MC-treff i Ski i helgen:

– Vi har hatt bistand fra 35 mann fra Garden i dag. Disse har gått skulder ved skulder i det aktuelle terrenget, som er meget krevende. Rundt 100 meter fra stien bak kollen det er skutt fra fant de ved 13.30-tiden våpenet, en jaktrifle. Til våpenet knytter vi person, en mann fra Asker. Denne personen er pågrepet i dette øyeblikk. Vi tar sikte på å avhøre ham i kveld, sier kriminalsjef Einar Aas til Budstikka.no.

Politiet gikk tidlig ut og bekreftet at de mener det kunne ligge et rasistisk motiv bak drapsforsøket.

– Vi fastholder at handlingen er motivert ut fra en eller annen antiholdning til asylmottaket, sier Aas.

Politiet opplyser at de har hatt 50-åringen under oppsikt en periode etter skyteepisoden.

– Vi har etterforsket denne saken med høy prioritet fra den dagen det skjedde. Vi har i lang tid hatt mannen under oppsikt – blant annet fordi det var ting som tydet på at det var han som haiket fra stedet, uten at jeg vil gå nærmere inn på hvorfor, sier Aas til VG Nett.

Den siktede advokaten arbeider innen flere juridiske områder, og representerte en av de tiltalte i en høyprofilert drapssak for noen år siden.

At mannen er pågrepet er en lettelse for alle på Hvalstad, sier administrerende direktør Ahmed Bozgil i Hero, selskapet som eier asylmottaket:

Han understreker at de er meget fornøyd med politiets innsats i saken.

– Måten de har gjennomført etterforskningen på skaper tillit og det er godt for alle beboerne, sier han.

Samtidig håper direktøren at det rasistiske motivet bak skuddene skal være en vekker.

– Jeg håper dette skaper en bred mobilisering i Norge. Angrepet bør fungere som en oppvekker for mange som deltar i den norske samfunnsdebatten.

Aftenposten: Advokat siktet for asyl-skuddene