Kommentar

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen er en nyttig mann for regjeringen. Det er ham de sender ut når vanskelige standpunkt skal forsvares, som teltleire for asylsøkere. Hanssen besto akkurat den prøven med glans igår og viste noe av den folkelighet som ellers er mangelvare i Ap-toppen.

Hanssen møtte Trine Skei Grande (V), Rolf Reikvam (SV) og Amnestys kommunikasjonssjef Ina Tina til debatt i RedaksjonEn. Prognosene viser at det kommer 10.000 i stedet for fjorårets 6.000. Er det så ille, spurte de tre. Det er da bare et spørsmål om politisk vilje. Da ble Hanssen sint.

-Jeg må si jeg finner det en smule nedlatende å si at det bare er et spørsmål om vilje. Her har vi kommuner som anstrenger seg for å bosette 50 flyktninger. Skulle vi komme og si at «dere klarer nok 50 til»? spurte Hanssen. Hans poeng: det er ikke slik prosessene foregår. Kommunene må faktisk ta imot flyktningene, men man kan ikke tre dem ned over hodet på kommunene. Det har også noe med kapasitet å gjøre.

-Disse menneskene skal integreres i lokalsamfunn, de skal på skoler. Det er et spørsmål om kapasitet, sa Hanssen og avslørte med sin pragmatisme de andres idealisme. De samme som korsfester regjeringen for å opprette teltleire og kaller det uverdig, krever samtidig at landet skal ta imot dobbelt så mange. Hanssen opplyste for øvrig at det ser ut til at prognosen på 10.000 også sprekker, trolig blir det 12.000, dvs. en dobling.

Ap har nesten bare Hanssen som viser den pragmatismen folk kjenner igjen og forstår. Samferdselsminister Navarsete har også bena på bakken, men hun er Sp.

Ledelsen i Ap har for tiden blått blod. Ellen Skarsbø Moen skrev i VG om Jonas Gahr Støre som har sagt at da han skulle velge parti var det verdiene som var utslagsgivende. Hvilke verdier, spør Skarsbø Moen. Gahr Støre sender barna på privatskole. Det kunne kanskje passert hvis det ikke var for alle de andre forhold som plasserer Gahr Støre blant de priviligerte: Han er en formuende mann, og dux fra et fransk eliteuniversitet. Han er det man kaller hevet over folket. Men det var også hans tidligere oppdragsgiver Gro Harlem Brundtland, hvor dyktig hun enn var. Bostedet på Bygdøy forteller en del, det samme gjør Stoltenbergs bosted på Nordberg.

Ap står sterkt på enhetsskolen. Hvordan kan Gahr Støre da sende sine barn på privatskole? Det er riktig bedømt av Skarsbø Moen: da mangler man musikalitet og teft. Gahr Støre tror det holder med å være flink. Da burde han valgt Høyre.

Denne eksklusiviteten er et politisk problem for Ap. Det er nettopp fordi de tilhører eliten, sosialt og geografisk, at de har vanskeligheter med å snakke de politisk korrekte midt imot, slik Hanssen til tider gjør.

I dag ble det kjent at helse og omsorgsminsiter Sylvia Brustad flere ganger har benyttet Volvat medisinske senter. En detalj, men talende for en statsråd som snakker høyt for offentlig helsevesen.

Dette er ikke dyneløfting, men tegn på en Ap-ledelse som mangler politisk fingerspissfølelse.