Feature

sxvjx4j3ykg6l8rip4ii.jpg

Det kunne vært et stykke absurd teater, eller en illustrasjon på islamismens fremmarsj i Algerie: En verdensberømt tegning av Leonardo da Vinci blir for sterk for studentene, som slutter å gå på forelesninger. Men det er ikke Algerie eller et stykke av Ionesco. Det er på Ekenäs læresenter i Motala i Sverige.

Det hører med til historien at viserektor selvsagt gir elevene rett, for hvem ønsker å se en naken mann når man kommer til undervisningen om morgenen, spør Eva Gustafsson. Men den som ser en naken mann i Leonardos berømte Den vitruvianske mannen, er blottet for kultur, og ser bare natur, kjønn.

Denne lille hverdagshistorien fra Svealand sier mye. Man har forkastet den vestlige målestokken og aksepterer en helt annen, for hvem Leonardo ikke betyr noenting.

Svenske medier klarer ikke ta det som skjer inn over seg. De har havnet i bakleksa. Når Expressen omtaler saken, skriver de at Den vitruvianske mannen ble skapt i 1492, året da Amerika ble oppdaget. Idag – 500 år senere – skaper den «fortfarande» reaksjoner, skriver Expressen. Men dette er en tilsnikelse: Det gir inntrykk av at den alltid har skapt reaksjoner. Det er feil. Leonardos tegning er blitt et universelt ikon, det brukes som firma-logo for Manpower og er brukt i helsides avisannonser.

De som reagerer introduserer noe helt nytt, helt andre verdier, noe Leonardo ikke har vært utsatt for. Man aksepterer og bøyer seg for muslimers nevrotiske forhold til menneskekroppen. Det er å forråde ikke bare Leonardo, men vestlig kultur.

Det er lenge siden Rushdie-saken. Nå bøyer svenske rektorer frivillig nakken.

– Det var både från anställda och elever. Flera av våra deltagare slutade att komma på lektionerna på grund av målningen, säger Eva Gustafsson.
Varför då?
– Den var ju en ganska stor väggmålning och föreställer ju en helt naken man som visar allt. Alla ville ju inte se en naken karl det första man gjorde i trappan.
Nu har målningen målats över och ersatts med vit färg.

..

Enligt Gustafson har både personer med svensk och utländsk bakgrund reagerat på nakenheten. Att måla över bilden blev därför ett lätt beslut att ta.

– Meningen är att de som kommer hit ska känna sig trygga och trivas. Därför var vi eniga om att bilden skulle målas över, säger hon.

För naket i Motala


Nakenmålning orsakade skolk

comment-content {
overflow:hidden
}