Nytt

Offisielt overvåker dansk politi 141 bandemedlemmer. I realiteten er det 500 organiserte medlemmer av bander, men politiet ønsker ikke å gå ut med tallene for ikke å skremme folk og unngå stigmatisering av bestemte folkegrupper.

Omfanget af organiseret bandekriminalitet i Danmark er langt værre, end politiet hidtil har givet udtryk for. Rigspolitiet har indtil nu kun fortalt offentligheden, at der findes 141 personer med tilknytning til bandemiljøet. Men reelt er tallet helt op imod 500, bekræfter Kim Kliver, leder af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) over for Berlingske Tidende.

Efterforskningscentret offentliggør kun antallet af såkaldte »niveau 1«-bandemedlemmer, mens der i »niveau 2« er mellem 280 og 420 bandemedlemmer, der udøver den samme grove kriminalitet, sælger stoffer og begår grove voldshandlinger. Politiet ønsker ikke at oplyse det nøjagtige antal, men Kim Kliver siger: »Man er nødt til at se niveau 1 og 2 i et samlet billede. Der er strukturer i deres organisering, som gør dem forskellige, men de er lige farlige, og deres kriminalitet er ens.«

Dermed er der reelt omkring 500 personer i Danmark med medlemskab af en kriminel bande. En kilde med indgående kendskab til udarbejdelsen af statistikken siger til Berlingske Tidende, at mørklægningen af tallene for niveau 2 bl.a. skyldes, at man ikke ønsker at skræmme befolkningen unødigt eller stigmatisere bestemte grupper i det danske samfund. Til næste år har Rigspolitiet ifølge Kim Kliver dog tænkt sig at offentliggøre et samlet tal for niveau 1 og 2, men allerede nu kræver flere partier i Folketinget, at tallene bliver lagt frem.

»Det kommer som en overraskelse for mig, at tallet er så højt. Og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke kan få det præcise tal at vide,« siger Karen Hækkerup, retsordfører for Socialdemokraterne.

Politiet tier om bandemedlemmer