Politiet i København vurderer at flere bandemedlemmer holder seg til en streng tolkning av islam. I den nylig publiserte årsberetningen om Københavns politis virksomhet i 2008 kommer det frem at flere i den harde kjernen i innvandrerbandene København er sterkt religiøse:

Ifølge politiet kan religion spille en rolle blandt gruppemedlemmerne, og spørgsmålet om religion indgår i den målrettede efterforskning af bandemiljøet, som politiet i øjeblikket bruger store ressourcer på. Det oplyser chefpolitiinspektør Per Larsen, Københavns Politi.

I årsberetningen står om bandemedlemmerne, at »nogle fastholder en relativ streng fortolkning af deres religion, mens andre er splittede omkring dette, hvilket ses ved, at de over for forældregenerationen fastholder deres tro, mens de «ude i byen» har et forbrug af bl. a. spiritus og narkotika.« Københavns Politi er meget forsigtig med at oplyse nærmere om, hvad der ligger bag formuleringerne, men chefpolitiinspektør Per Larsen siger: »Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at ham og ham og ham er religiøs. Men det er et spørgsmål om at beskrive det totale billede af situationen, og hvilke teorier vi arbejder ud fra. Så må den omfattende efterforskning, som vi har i gang, afdække, om der er forbindelser mellem religion og kriminaliteten. Samtidig vil efterforskningen afdække, om der er pengestrømme fra de kriminelle miljøer til de religiøse miljøer,« siger Per Larsen.

Larsen vil ikke opplyse om hvor stor kunnskap politiet har på området, men han forteller at avsnittet om religion er skrevet inn i årsberetningen etter et møte ledelsen i Københavns politi hadde før jul med kollegaer fra Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmø. Dette er alle byer som har hatt – eller har – problemer med bander, dog ikke så voldsomme problemer som i København.

»Det er bl. a. erfaringer fra Norge, der er gået mere akademisk til værks, end vi har gjort, der gør, at vi har skrevet i årsberetningen, som vi har gjort,« siger Per Larsen.

I sidste uge udkom Rigspolitiet med en omfattende rapport om det danske bandemiljø, hvor de forskellige grupperinger og konflikter er beskrevet nøje, men ingen steder beskriver Rigspolitiet, at bandemedlemmerne er religiøse.

Det har dog tidligere været fremme, at stærkt kriminelle fra bandemiljøet på bl. a. Nørrebro bliver religiøst radikaliseret, når de er i fængsel.

Indtil videre har politiet dog ikke kunnet afdække, at der går penge fra bandemiljøet til religiøse grupper.

Til gengæld har myndighederne en mistanke om, at der sendes penge fra kriminelle aktiviteter i Danmark til terrorsympatisører i udlandet, såkaldt terrorfinansiering, men også her er politiet yderst sparsom med oplysninger.

Jyllands-Postens artikkel «Politiet ser på forbindelse mellem religion og bander» fra 23. mars 2009 er sub only.