Sakset/Fra hofta

Klassekampen tar for seg Honestthinking.orgs opptatthet av begrepet rase over to sider. Artikkelen er for såvidt sober nok, men tittelen og forsidehenvisningen er tabloid: -Nyrasistisk. Med bilde.

I artikkelen brukes uttrykket «tvilsomme teorier», og det er mer dekkende. Redaktør Ole Jørgen Anfindsen har tatt debatten også i Aftenposten, og koblet her ny forskning om rase direkte til innvandring. Anfindsen antydet at hvis man ikke tok raseforskning alvorlig ville man heller ikke forstå eller kunne hamle opp med problemene i et flerkulturelt samfunn. Det er en dristig og betenkelig påstand. Det er en meget stor avstand fra genetikk til kultur. På grunn av Europas historie har ordet rase en spesiell klang. Det har det ikke i USA på samme måte, der «raseproblemet» er en del av historien.

Hvor komplisert forholdet mellom genetikk og kultur er, gir Per Egil Hegge et eksempel på i sin anmeldelse av Oliver Sacks siste bok: Musicophilia. Tales of Music and the Brain.

Denne gang har han kommet over materiale som viser at 60 prosent av musikalske kinesere som har begynt å spille et instrument allerede på fireårsstadiet, utvikler absolutt gehør. Det tilsvarende tallet for vestlige barn er 14 prosent. Fordi det er en raseforskjell kanskje?

Nei, mener Sacks og den nevrolingvist s

Musikken og hjernen, Aftenposten mandag 10. mars 2008

Kommentarer er stengt.