Nytt

Sentralregjeringen i Bagdad har sett seg lei på at kurdiske myndigheter inngår avtaler om utvinning av olje i Nord-Irak. Selskaper som vil gjøre forretninger med Bagdad har fått kniven på strupen. Nylig stanset oljeministeren leveransen av 10.000 fat olje om dagen til østerrikske OMV.

OMV inngikk en avtale i november med kurdiske myndigheter om utvinning på to felt utenfor Arbil. Dette likte Bagdad svært dårlig og stilte ultimatum: kanseller kontrakten eller ta følgene.

Tidligere har oljeminilster Hussain al-Sharistani straffet koreanske SK på samme måte. Deres daglige leveranse på 90.000 fat lett Basra-olje ble terminert.

At kurderne inngår kontrakter på egen hånd har lenge vært en kilde til irritasjon. Fire utenlandske selskaper har doble relasjoner: både til Kurdistan og Bagdad. Det finner ikke Sharistani seg i. Han ønsker å vise hvor makten ligger.

Et 20-tall utenlandske selskap har inngått avtaler bare med kurderne. De kan også stå i fare.

Dårligere forhold

Det er flere tegn på et dårligere forhold mellom Bagdad og kurderne. De har lenge kunnet følge sin egen linje, men shiaer og sunnier er faktisk enig om at de har tatt seg for store friheter. Det er signaler kurderne bør ta alvorlig.

Independent analysts largely back that claim. «There’s a strong feeling that the Kurds have overreached,» said Joost Hiltermann, a senior analyst for the Middle East at the International Crisis Group who is based in Istanbul but tracks events in Iraq closely.

«The Kurds had their eye on independence in the long term and they wanted to use the current window to increase the territory they hold and the powers they exercise within the territory,» he added. «They’ve done well on the powers, but not so well on the territory. They now face real restrictions.»

Det er særlig ønsket om å kontrollere Kirkuk som irriterer sunnier og shiaer. Det skulle ha vært holdt folkeavstemning før jul, men den er utsatt.

Oljeloven er heller ikke vedtatt, til tross for amerikansk påtrykk. Det er imidlertid ikke bare kurderne som inngår separate avtaler. Utenfor Basra bidrar inntektene fra oljeeksporten til å finansiere militser som terroriserer byen.

Iraq cancels oil deal with Austria OMV

Kurds’ Power Wanes as Arab Anger Rises