Afghanistans islamske råd krever at den afghanske presidenten Hamid Karzai forhindrer at utenlandske kristne og ateistiske hjelpeorganisasjoner misjonerer blant lokale innbyggere. Rådet krevde også gjeninnførelse av offentlige henrettelser.

»Rådet er bekymret over nogle missionerende og ateistiske organers aktiviteter og betragter sådanne handlinger som værende i modstrid med den islamiske sharialov, forfatningen og den politiske stabilitet,« hed det.

»Hvis det ikke standses, Gud forbyde det, vil der komme en katastrofe, der ikke alene vil destabilisere landet, men hele regionen og verden,« hed det videre.

Flere utenlandske hjelpeorganisasjoner som arbeider i Afghanistan har sterke direkte eller indirekte bånd til kristne organisasjoner, men insisterer på at de ikke misjonerer blant lokalbefolkningen.

I fjor ble 23 misjonærer fra Syd-Korea bortført av Taliban, som beskyldte dem for å forsøke å omvende muslimer til kristendommen. 2 av sydkoreanerne ble drept.

Det islamske rådet består av muslimske prester og lærde fra forskjellige deler av Afghanistan. Rådet er et innflytelsesrikt organ uten formell autoritet, men de muslimske lærde har spilt en avgjørende rolle i Afghanistan og har stått bak en rekke opprør mot tidligere regjeringer.

Siden den fundamentalistiske Taleban-milits blev væltet af amerikanskledede styrker i 2001, har Afghanistan oplevet en hidtil uhørt periode med frihedsrettigheder.

Taleban-militsen henrettede i sin tid ved magten folk offentligt. Afghanistans forfatning åbner stadig for dødsstraf, men dødsstraffen har sjældent været i brug siden Taleban-militsens fald. Offentlige henrettelser er helt ophørt.

Jyllandsposten: Islamisk råd advarer Karzai