Innvandrerrådgivere og sosialarbeidere utsettes stadig oftere for trusler av fedre og brødre som oppfatter dem som fiender når de forsøker å hjelpe unge kvinner ut av tvangsekteskap eller når de søker å forhindre at unge ryker ut i kriminalitet. Truslene utgår ikke sjeldent fra høytutdannende familier der far tilsynelatende er velintegrert i det danske samfunnet, men hvis verdier tilsier at kvinner ikke må bestemme over seg selv. Rådgiveres og sosialarbeideres inngripen oppfattes derfor som en trussel mot familiens menn.

Flere innvandrerrådgivere lever i dag på hemmelig adresse for å ikke kunne oppspores av rasende mannlige pårørende. Det kommer frem etter at det ble offentlig kjent at den profilerte, radikale politikeren Manu Sareen sa opp arbeidet som integrasjonskonsulent etter dødstrusler,

En af dem er Mohammad Rafiq, der rådgiver unge indvandrerkvinder, og som i en periode har levet under jorden, efter han skrev bogen «Kærlighed kan ikke arrangeres».

»Jeg er blevet overfaldet på Rådhuspladsen, og jeg har to gange måtte skifte adresse. Vi er inde og røre ved nogle meget følsomme traditioner i indvandrerkredsene, og som medarbejder opfattes man som en trussel mod mændene i familierne. Det reagerer de på,« siger Mohammad Rafiq.

Han peger på, at truslerne ofte udgår fra højtuddannede familier, hvis fædre arbejder og fungerer som en integreret del af det danske samfund.

»Men de lever efter et islamisk værdisæt, der siger, at kvinderne ikke må bestemme selv,« siger han.

Foruten å ha måttet gå under jorden har Rafiq to ganger måttet flytte fordi han er blitt oppsøkt og truet.

Fædregruppen på det innvandrertette Nørrebro i København – en organisasjon som tidligere har mottat en pris fra politiet for sitt engasjement – har i årevis har arbeidet med svært belastede innvandrerfamilier, men har nå mistet mange medarbeidere på grunn av trusler. Formannen i organisasjonen, Khaled Alsubeihi, sier at han ikke lenger våger å ha noe med den hardeste gruppen å gjøre:

»Jeg er blevet skudt på, har været udsat for falsk anmeldelse, modtaget trusler i affekt og velovervejede trusler. Jeg har en familie at tænke på og vil ikke længere arbejde med disse familier og mennesker,« siger Khaled Alsubeihi.

Han har stor forståelse for, at indvandrerkonsulenten og politikeren Manu Sareen har valgt at sige sit job op i Københavns Kommune efter dødstrusler.

Danske krisesentre som tar inn unge piker med utenlandsk bakgrunn hvis liv er truet av familien, utsettes også for trusler. I følge sekretariatsleder i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) Anne Mau er trusselkulturen utbredt:

»Vi får af og til verbale trusler i telefonen. Det sker, når nogen vil have oplysninger om kvinderne, som vi ikke vil udlevere – så er der somme tider nogen, der bliver meget vrede på os. Det fænomen er udbredt,« siger hun.

Hun kender også til trusler som »jeg ved, hvor dine børn går i børnehave«. Hun vurderer, at flere medarbejdere bor på hemmelige adresser.

Kontorsjef Leif Randeris i Innvandrerrådgivingen, som har kontor i Århus, Aalborg, Odense og København, sier det samme:

»Jeg lever selv på en hemmelig adresse, og jeg står ikke registreret nogen steder. Jeg er blevet opsøgt privat og har modtaget flere trusler.«

Det er ventet at sjefspolitiinspektør Per Larsen i Københavns Politi i løpet av dagen vil offentlig innskjerpe at trusler og mistanke om tvangsekteskap har topprioritet.

Jyllandsposten: Indvandrer-rådgivere må leve på hemmelige adresser