Sakset/Fra hofta

Den tyske sosiologen Max Weber ble berømt for å ha påvist en sammenheng mellom den protestantiske arbeidsmoral og kapitalismens fremvekst. Nå har en kollega ved Universitetet i Bath, Horst Feldmann, gjort en undersøkelse som bekrefter at sammenhengen fortsatt er gyldig: Av 80 land var det de hvor protestantismen var innflytelsesrik at arbeidsdeltakelsen var høyest, – særlig for kvinner.

Generelt ligger beskæftigelsen i de protestantiske lande seks procentpoint over beskæftigelsen i andre lande, og for kvinder er det hele 11 procentpoint højere.

– Lande, som er domineret af andre religioner som katolicismen, islam og buddhisme, har en stærkere tendens til at have udviklet en national kultur, hvor de ikke sætter stor værdi på hårdt og omhyggeligt arbejde, og hvor der ofte er en fjendtlig indstilling til lønnet beskæftigelse af kvinder, fastslår dr. Horst Feldmann.

Landene med den højeste beskæftigelsesgrad er Danmark, Sverige og Norge samt USA og Storbritannien.

Han konkluderer derfor, at protestantismen har betydning for beskæftigelsen, fordi religionen har været med til at skabe en kultur, hvor beskæftigelsen var en dyd, som blev grundlagt i den tidlige protestantiske kirke.

– Religion har ikke nødvendigvis en direkte indflydelse på folks opførsel i dag, men den er der indirekte, fordi den har medvirket til at skabe en national kultur i et givet samfund, forklarer Horst Feldmann.

Protestanter er mere villige til at arbejde