Sakset/Fra hofta

Det sies at Kina er Burmas viktigste støttespiller. Spørsmålet blir da: Hvilket råd kommer Kina til å gi juntaen: en ny Tienanmen-massakre eller et kompromiss som fører til juntaens fall og Auung San Su Kyis maktovertakelse?

Svaret vil si mye om hvilken holdning Kina vil innta til sin egen opposisjon, og berører dermed hele verdens fremtid. En demokratisk løsning i Burma gjennom en fredelig protest kan få store konsekvenser også for Kina. Det vil synliggjøre at sivil motstand er sterkere enn rå makt, og det pågår en åndelig eksistensiell søken i Kina som kan tenkes å la seg inspirere av buddhistmunker.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også