Nytt

Alt Sikkerhetsrådet kunne bli enige om vedrørende Burma var å be juntaen ta imot FN-utsendingen Ibrahim Gambari og ellers uttrykke «bekymring» og be om «tilbakeholdenhet».. Russland sier den blodige undertrykkelsen er en «intern affære», og Kina sier sanksjoner ikke vil være «hjelpsomme». Begge holder i realiteten sin beskyttende hånd over juntaen.

Så sent som i januar la Russland og Kina ned veto mot et resolusjonsforslag fra USA som fordømte de militæres voldtekt av sivile og ba om løslatelse av politiske fanger. Burma var ikke en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og problemet burde derfor oversendes FNs nyopprettede Human Rights Council, mente de to landene.

Men hvis den sivile opposisjonen i Burma har styrke til å trosse generalene kan det bli en støtte som koster. Spesielt Kina er redd for å tape ansikt foran Sommer OL.

På mange måter er dette en rekapitulasjon av Kinas egen blodige undertrykkelse av studentprotestene i 1989. Den kostet Kina mye, både internt og eksternt. I tiden som har gått er Kina blitt en stormakt, med det ansvar det medfører. Dette er den første virkelige prøven på hjemmebane: en ikke-voldelig opposisjon blir angrepet av en ineffektiv og korrupt junta som kjører landet i grøfta. Juntaen har ikke fnugg av goodwill hverken i Asia eller internasjonalt, men flyter kun på omverdenes grådighet og ønske om å gjøre forrretninger. Den har heller ingen internasjonal legitimitet. Den kom til makten ved et kupp og drepte flere tusen sivile i 1988. Aung San Suu Kyis Nasjonale liga for Demokrati vant valget. Når Russland viser til at uroen er en intern affære er det ikke riktig. Juntaens makt er illegitim.

Men saken er at Russland frykter en myk revolusjon mer enn noe annet. Det er en paranoia i Putins KGB-hjerne at folket skal reise seg. Kina har grunn til å frykte bondemassene. Begge stater ser sikkert med frykt på at det er You-tube som er Safran-revolusjonens kanal og sterkeste våpen.

Skulle munkene lykkes vil det være en milepæl for demokrati i Asia og et mektig eksempel til etterfølgelse. Fra å ha vært en av verdens mest lukkede og undertrykte land har Burma i løpet av få år blitt åpnet mot omverdenen på grunn av elektronisk kommunikasjon.

Det har skjedd en ny autoritær dreining i flere land, og spesielt -stan-landene i det tidligere Sovjetunionen, som frykter og hater folkemeningen mer enn noe annet.

Den regionale organisasjonen ASEAN er den som burde intervenert for å legge press på juntaen, men har hele tiden gått på gummiføtter overfor Burma-generalene, og ser ikke ut til å endre politikk. Utenriksministrene skal ha et møte i New York torsdag og senere møte utenriksminister Rice hver for seg. Hverken Kina eller India er medlem av ASEAN.


ASEAN urged to join push for UN mission to Myanmar