Sakset/Fra hofta

Burma stiller i relieff Kinas nye rolle som stormakt. USA er ofte anklaget for å ofre prinsipper for nasjonale interesser og tolerere uspiselige regimer. Det er akkurat det Kina gjør med Burma, og Kina er ikke vant til kritikken.

Beijing er allerede brydd over kritikken for at de gjør forretninger med Sudan. Darfur er et ord som kleber til Sommer-OL i Beijing.

Kina er dypt involvert i Burma: ca. 700 kinesiske selskaper gjør forretninger med Burma, sier eksil-kilder til BBC. Så mange som én million kinesere har krysset grensen og slått seg ned i Burma de siste ti år, skriver New York Times. Det er et voldsomt høyt tall og sier noe om hvor dypt involvert Kina er i Burma.

Ingen handler så mye med Burma som Kina: 1,7 milliard dollar i året og bare i år har handelen steget 39 prosent. Den største attraksjonen i Burma er naturgassreserver på hele 450 milliarder kubikkmeter. Kina ønsker å bygge en ledning fra Bengal-bukta til Kina. Da ville Kina bli uavhengig av transport gjennom Malakka-stredet, som er utsatt.

Det sies at Beijing holder en viss uoffisiell kontakt med opposisjonen i eksil. Men dette virker mer som en sikkerhetsgaranti. Kina har satset på juntaen og forsyner den med våpen.

China would also like to keep a pliant government in place to develop strategically important access to the Indian Ocean, according to security experts.

In an effort to expand its influence in Myanmar, China has become the junta’s biggest arms supplier, and it has extended discounted loans and development aid to the economically embattled nation.

Moreover, analysts estimate that more than one million Chinese entrepreneurs and traders have crossed the border and settled in Burma in the past decade.

There have been reports that China wants to build a $2 billion oil pipeline from Myanmar’s coast on the Bay of Bengal to Yunnan Province in China. Such a pipeline would allow oil from the Middle East to reach China without having to pass through the Malacca Strait, a waterway that is plagued by piracy and that could easily be closed off in a war or international crisis.

Officially, China maintains its customary diplomatic stance of noninterference in the internal affairs of other countries.

«As a neighbor of Myanmar, we hope to see that its society is stable and its economy developing,» China’s Foreign Ministry spokeswoman, Jiang Yu, said on Tuesday at a regular news briefing in Beijing. «We hope and believe that Myanmar’s government and people can appropriately deal with their current problems.»

Da Sikkerhetsrådet møttes onsdag kveld falt Kina ned på at uroen i Burma var en intern affære. Juntaen har frie hender til å slå ned på munkene.

A Crucial Myanmar Ally, China Hopes for Return to Stability