Nytt

Det europeiske fatwarådet, under ledelse av Yusuf Qaradawi, har forfattet en fawa mot dødsdommen over Lars Vilks. Men samtidig som rådet fordømmer truslene går de inn for lover som forbyr all krenking av religion og det hellige.

Fatwaen vil imorgen bli kringkastet over hele verden. Mange vil rose rådet for at de tar avstand fra vold. Men samtidig som de tar avstand fra vold går de inn for lovfestet forbud mot religiøs krenkelse. Hvem skal måle hva som utgjør en krenkelse?

Expressen bringer fatwaen i sin helhet:

HÄR ÄR FATWAN – PUNKT FÖR PUNKT
1. Vi fördömer karikatyren och anser att den är en kränkning av muslimers religion, men även en kränkning av alla människors religioner.
2. Vi slår fast om vår övertygelse om den fria pressen och strävar efter att öka yttrandefriheten. Men att kränka att andra människors helgedomar ingår inte i yttrandefrihet utan är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
3. Vi anser att karikatyren strider mot vår strävan mot en positiv integrering mellan olika europeiska samhällen där islam ingår.
4. Vi anser att karikatyren strider mot vårt arbete att tillsammans med andra religiösa grupper skapa en dialog mellan olika religioner.
5. Vi ber europiska myndigheter att skydda muslimer och alla andra troende och mot kränkningar.
6. Vi ber religiösa- och människorättsorganisationer att motverka kränkningar av religioner och helgedomar.
7. Vi tar avstånd från alla våldshandlingar inklusive mord och våld eftersom det liksom kränkningar av andra grupper strider mot islams lära.
8. Vi ber europeiska lagstiftande organ att stifta lagar som kriminaliserar kränkningar av alla religioner och helgedomar.
9. Vi ber alla muslimer i Europa att var förståndiga och försvara sina helgedomar med hjälp av rådande demokratiska lagar och ta avstånd från allt som har med våld och kriminella handlingar att göra.
10. Vi står fast vid vårt mål att hjälpa europeiska muslimer att bidra till välstånd i sina länder och att den galna karikatyren inte ska stoppa denna viktiga process.

Punkt 8. må sies å være nærmest totalitær i sin karakter.