Gjesteskribent

Det finnes en forbindelse mellom 911 og Nazi-Tyskland: Også Hitler drømte om å bombe New York og se skyskraperne brenne. Han planla endog bombeflyene som skulle utføre oppdraget. Felles for Al Qaida og Hitler var et brennende hat mot jøder, og begge oppfattet New York som verdensjødedommens sentrum.

Disse spor har den tyske historiker Matthias Küntzel fulgt og han presenterer dem i sin nye bok «Jihad and Jew-Hatred: Islamism, Nazism and the Roots of 9/11». At Hitler var så fiksert på New York og jødene der, er nok nytt for de fleste.

Hitler svælgede i ragnarok-syner af et New York i flammer, fordi han anså byen med dens store jødiske befolkning og dens position som globalt finanscentrum, for «verdensjødedommens» hovedstad. Hitler betragtede «pengejøden» som den, der via Wall Street trak i alle finansielle tråde til ulykke for Tyskland.

Ideen var Hitler langtfra alene om. I en populær bog udgivet i München 1919 hedder det: »Wall Street er så at sige Judæas militære hovedkvarter. Derfra stråler dens tråde ud over hele verden.«

Derfor pressede Hitler på for fremstilling af fly, så han kunne »være i stand til at give jøderne en lektion i form af terror-angreb på amerikanske storbyer,« som det hedder hos Speer. Og det blev en regulær tvangstanke ved krigens slutning.

Disse tankene har fått en viss renessanse i Vesten de senere år: Også i norske medier skriver journalister om jødenes store makt og innflytelse i USA, både på Capitol Hill gjennom AIPAC og via mediene. Irak-krigen tillegges neo-cons, og er det ikke påfallende mange jøder blant dem? Er ikke Irak egentlig et bestillingsverk fra Israel? Tjener USAs utenrikspolitikk Israel og ikke amerikanske interresser?

Slike tankerekker har dukket opp og det er mulig å følge dem til konklusjoner som er ubehagelige. De har en forhistorie, og det er den Küntzel forteller. Det blir vanskelig å late som om man ikke forstår hva ordene betyr hvis de settes sammen på en spesiell måte.

Küntzel mener antisemittismen er drivkraften hos både Hitler og Al Qaida. Det er unektelig spooky å tenke på at cellen som utførte 911 sprang fra Hamburg.

Angrebet på World Trade Center blev 60 år senere faktisk koordineret i Tyskland, påpeger Küntzel. Fem af de centrale 11 september-terrorister lærte hinanden at kende i Hamburg, hvor de dannede en Al Qaida-celle, der mødtes til koran-læsninger.

Det drejede sig om tre af de fire piloter, Mohamed Atta og Marwan al-Shehhi, der fløj ind i hver sit tårn på Manhattan, Ziad Jarrah, piloten i flyet, der havarerede i Pennsylvania, samt deres venner, Ramzi Binalshib og Mounir al-Motassedeq.

Da sidstnævnte stod for retten i Hamburg i vinteren 2002-03, fortalte et vidne fra koran-studiekredsen, at Attas verdensanskuelse var nationalsocialistisk inspireret, og at både han og Motassedeq talte om New York som «verdensjødedommens centrum».

Osama bin Laden ga uttrykk for klassisk antisemittisme lenge før 911.

Osama bin Laden erklærede i 1998: »Fjendskabet mellem os og jøderne rækker langt tilbage i tiden og har dybe rødder. Krig mellem os er uden tvivl uundgåelig (?) opstandelsens time kommer ikke, før muslimer bekæmper jøder.«

I sit «Brev til det amerikanske folk» skrev han i 2002: »Jøderne har overtaget jeres medier og kontrollerer nu alle aspekter af jeres liv, idet de gør jer til deres tjenere og når deres mål på jeres bekostning.« Han fortsatte: »Jeres love er rige og mægtige menneskers love, bag dem står jøderne.«

Osama har en sterk apokalyptisk dragning og følelse. Verden skal gå under i en kamp mellom det gode og onde. Det vil si at jødene skal drepes. En må anta at president Mahmoud Ahmadinjead deler hans syn på dette punkt. Det gir stor uforutsigbarhet i politikken.


Hitler planlagde New York-terror

Matthias Küntzel

Født i 1955.

Dr. i politisk videnskab.

Research associate ved Hebrew University i Jerusalem.

Bestyrelsesmedlem af den internationale forsker-sammenslutning «Scholars for Peace in the Middle East» ( www.spme.net).

Har skrevet bøgerne: «Der Weg in den Krieg», «Bonn und die Bombe», «Goldhagen und die deutsche Linke» og «Djihad und Judenhass».